• BIP
 • WCAG
 • XML
Nagłówek

Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4. Etap 13. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w miejscowości Nowa Cerekwia od km 50+275 do km 52+905

logotyp_0.jpeg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Tytuł zadania: „Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4. Etap 13. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w miejscowości Nowa Cerekwia
od km 50+275 do km 52+905”

 

Nr wniosku: RPOP.06.01.00-16-0029/17

Wartość zadania: 12 858 812,33 zł

Dofinansowanie: 12 215 871,70 zł

 • EFRR : 10 929 990,48 zł
 • BP: 1 285 881,22 zł

Czas realizacji:

Wykonawca robót budowlanych: DROG-BUD Sp. z o.o. Lubojenka, ul. Prosta 88/90 42-209 Częstochowa

Planowane efekty:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 416 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowa Cerekwia od km 50+275 do km 52+905. Omawiana inwestycja zlokalizowana jest w południowej części województwa opolskiego, w powiecie głubczyckim w obszarze zabudowanym.

W ramach przedmiotowego opracowania ujęto m.in.:

 • przebudowę drogi wojewódzkiej nr 416 na długości 2,63 km,
 • budowę chodników na odc. wymagających zabezpieczenia ruchu pieszych,
 • budowę poboczy,
 • budowę i przebudowę:
 • zatok autobusowych,
 • zjazdów publicznych i indywidualnych
 • skrzyżowań z drogami podporządkowanymi;
 • przebudowę obiektów inżynierskich.

Przedsięwzięcie obejmuje również m.in. odwodnienie drogi oraz przebudowę urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową (sieć telekomunikacyjna, sieć wodociągowa oraz sieć elektroenergetyczna, w tym rozbudowa oświetlenia i budowa monitoringu). Ponadto planuje się także budowę elementów bezpieczeństwa ruchu, w tym instalację drogowych barier energochłonnych oraz montaż pryzmatycznych elementów odblaskowych typu kocie oczka. Bezpieczeństwo użytkowania spełnione zostanie poprzez dostosowanie przejść dla pieszych do potrzeb osób niepełnosprawnych (płyty integracyjne) oraz korektę łuków poprawiającą bezpieczeństwo.

×

Wyszukaj w serwisie