• BIP
  • WCAG
  • XML
Nagłówek

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 419 w miejscowości Branice od km 16+143,8 do km 13+270

Logo.jpeg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Tytuł zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 419 w miejscowości Branice od km 16+143,8 do km 13+270”

Nr wniosku: RPOP.06.01.00-16-0003/17

Wartość zadania: 13 855 050,00 zł

Dofinansowanie – Środki Unii Europejskiej: 11 776 792,50 zł

Czas realizacji:

Wykonawca robót budowlanych: DROG-BUD Sp. z o.o. Lubojenka, ul. Prosta 88/90 42-209 Częstochowa

Planowane efekty:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie istniejącego odcinka drogi wojewódzkiej nr 419 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Branice od km 16+143,8 do km 13+270. Omawiana inwestycja zlokalizowana jest w południowej części województwa opolskiego, w powiecie głubczyckim w obszarze zabudowanym.

W ramach przedmiotowego opracowania ujęto:

przebudowę drogi na długości 2,87 km,

przebudowę ciągu pieszo-rowerowego,

przebudowę chodników,

przebudowę poboczy gruntowych,

przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,

budowę zatoki autobusowej,

przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,

przebudowę sieci wodociągowej, gazociągowej, telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej w tym oświetlenia drogowego.

Przedsięwzięcie obejmuje również przebudowę kanalizacji deszczowej, budowę miejsc postojowych,

urządzenie zieleni, instalację drogowych barier energochłonnych, jak również dostosowanie skrzyżowań do parametrów poruszających się pojazdów i korektę łuków poprawiającą bezpieczeństwo oraz dostosowanie przejść dla pieszych do potrzeb osób niepełnosprawnych (płyty integracyjne). Planuje się także instalację pryzmatycznych elementów odblaskowych typu kocie oczka.

×

Wyszukaj w serwisie