• Logo - Dofinansowane Przez Unię Europejską
 • BIP
 • WCAG
 • XML
Nagłówek

Przebudowa DW 382 w Paczkowie

_MG_1447.jpeg

W Paczkowskim ratuszu, w obecności mieszkańców i radnych podpisaliśmy umowę na następną przebudowę - jedynej drogi wojewódzkiej przebiegającej przez Paczków.

_MG_1453.jpeg

Umowę ze zwycięzcą przetargu, firmą BUDIMEX S.A. podpisał w imieniu ZDW dyrektor Bartłomiej Horaczuk.

Umowa opiewająca na niespełna 9 mln obejmuje:

 • rozbiórkę istniejącej konstrukcji nawierzchni oraz budowę nowej,
 • budowę chodników (na terenie zabudowanym w całej miejscowości), oraz poboczy utwardzonych,
 • budowę peronów autobusowych,
 • przebudowę skrzyżowań z istniejącą siecią drogową,
 • przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
 • budowę skarp z humusowaniem i obsianiem trawą,
 • przebudowę lub/i budowę: przydrożnych rowów odwadniających, przepustów pod zjazdami, obiektów inżynierskich (przepustów, murów oporowych itp.),
 • przebudowę umocnienia dna i skarp cieku przed, za i pod przepustem,
 • przebudowę lub/i zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej,
 • budowę elementów bezpieczeństwa ruchu,
 • w przypadku konieczności przebudowę sieci uzbrojenia terenu.

Projekt realizowany w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” polegający na opracowaniu przez wykonawcę dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonaniu robót budowlanych.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 od km 72+834 do km 74+451 w miejscowości Paczków o dł. ok. 1,617 km. W ramach przedsięwzięcia przewidziano przebudowę drogi wojewódzkiej nr 382 z zapewnieniem nawierzchni zdolnej do przenoszenia ruchu pojazdów o nacisku 115 kN/oś. Szczególną uwagę zwracamy na budowę elementów wpływających na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego: chodniki, płyty integracyjne, kocie oczka, oświetlenie dedykowane.

_MG_1462.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie