• BIP
  • WCAG
  • XML
Nagłówek

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 451 na odcinku od km 26+980 do km 28+000 w m. Namysłów z przebudową zjazdów do stref ekonomicznych

https://zdwopole.skycms.com.pl/download/attachment/13792/logo.jpeg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Tytuł zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 451 na odcinku od km 26+980 do km 28+000 w m. Namysłów z przebudową zjazdów do stref ekonomicznych”

Wartość zadania: 3 040 295,44 PLN

Dofinansowanie – Środki Unii Europejskiej: 2 584 251,11 PLN
                          Budżet Województwa Opolskiego - 75 095,29 PLN

Czas realizacji: 07.08.2017 – 27.12.2017 r.

Wykonawca robót budowlanych:

REMOST Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek Sp. J.

ul. Wielkie Przedmieście 26, 46-300 Olesno

 

Długość przebudowywanej drogi wojewódzkiej wynosi 1,02 km

Projekt przewidywał wykonanie nowej konstrukcji z przystosowaniem jej do przenoszenia obciążeń w wysokości 115 kN/oś.

W ramach rozbudowy odcinka drogi wykonano:

  • Przebudowę drogi na odcinku około 1,02 km
  • wymianę konstrukcji nawierzchni do nośności 115 kN/oś
  • budowę pasa lewoskrętu i prawoskrętu z drogi wojewódzkiej wraz z przebudową istniejącego zjazdu na teren firmy "Velux"
  • budowę zjazdu publicznego na teren przeznaczony pod specjalną strefę ekonomiczną
  • budowę pozostałych zjazdów publicznych i indywidualnych
  • budowę wyspy azylu dla pieszych przed zjazdem do firmy "Velux" oraz wyniesionej wyspy kryjącej pas lewoskrętu
  • budowę ciągu pieszo – rowerowego
  • budowę kanalizacji deszczowej, której zadaniem będzie przejęcie wód z odwodnienia drogi, chodników oraz utwardzonych i nieutwardzonych poboczy, w tym budowę kanałów i wpustów deszczowych
×

Wyszukaj w serwisie