• BIP
  • WCAG
  • XML
Nagłówek

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odcinku Olesno - Łowoszów wraz z przebudową obiektu mostowego od km 16+525,48 do km 18+613,52"

Logo.jpeg

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odcinku Olesno - Łowoszów wraz z przebudową obiektu mostowego od km 16+525,48 do km 18+613,52"     w trakcie realizacji

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 

Wartość zadania:                                                      7 436 226, 06  zł brutto
Dofinansowanie - Środki Unii Europejskiej        6 320 792, 15  zł brutto  
Budżet Państwa                                                         743 622, 60 zł brutto                                                                                                                Gmina Olesno                                                               172 663, 00 zł brutto

Czas realizacji: 31.07.2015 - 31.08.2016

Wykonawca robót budowlanych :
REMOST Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek, Spółka jawna, 46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26.

Długość przebudowanej drogi wojewódzkiej wynosi 2,088 km.
Jest to droga klasy Z o kategorii ruchu  KR 3.

W ramach rozbudowy odcinka drogi  wykonano :
- rozbiórkę istniejącej nawierzchni drogowej, wzmocnienie podłoża i budowa nowej konstrukcji drogowej na długości  2,088 km o szerokości 7,00 m,                                                   
- budowę ciągu pieszo - rowerowego o długości 1,523 km.,
- budowę chodników na długości 0,931 km,
- przebudowę i budowę zatok autobusowych,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, 
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- montaż elementów bezpieczeństwa ruchu ( bariery energochłonne, punktowe elementy odblaskowe, ITS),                                 
- budowę rowów przydrożnych,                                                                                                                                                                                  
- budowę ścian oporowych,
- wyburzenie istniejącego obiektu mostowego i budowa nowego obiektu nad rzeką Stobrawą,                                                              
- przebudowę sieci instalacyjnych: linii energetycznych, oświetlenia ulicznego, teletechnicznych, gazowych.         

 

Obraz1.jpeg

Obraz2.jpeg

Obraz3.jpeg

Obraz4.jpeg

Obraz5.jpeg

Obraz6.jpeg

 

Zdjęcia inwestycji "przed" i "w trakcie"

×

Wyszukaj w serwisie