• Logo - Dofinansowane Przez Unię Europejską
  • BIP
  • WCAG
  • XML
Nagłówek

Przebudowa DW 378 w miejscowości Gnojna

"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 378 na odcinku km 12+604 - 16+089 w m. Gnojna oraz na odcinkach: Zielonkowice - Gnojna i Lubcz - obwodnica Grodkowa"

Inwestycja zrealizowana ze środków własnych Województwa Opolskiego

 

Wartość zadania:                                                      5 885 527, 05  zł brutto

Czas realizacji: czrewiec - grudzień.2015

Wykonawca robót budowlanych :
DROG-BUD Sp. z o.o. Lubojenka, ul. Prosta 88/90 42-209 Częstochowa

Całkowita długość przebudowy ( 3 odcinki ) wynosi  5,785 km, w tym Gnojna - 3,485 km , Zielonkowice - Gnojna - 0,55 km oraz Lubcz - obwodnica Grodkowa - 1,75 km.
Jest to droga klasy Z.

W ramach rozbudowy wykonano :
- rozbiórkę istniejącej nawierzchni drogowej, wzmocnienie podłoża i budowa nowej konstrukcji drogowej na długości  5,785 km o szerokości 5,50 m,                                                  
- budowę chodników na długości 0,15 km,
- przebudowę i budowę zatok autobusowych,
- przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, 
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- montaż elementów bezpieczeństwa ruchu                                                                                                                                                          - budowę rowów przydrożnych,                                                                                                                                                                                   - wykonanie placu manewrowego,
- wzmocnienie i utwardzenie poboczy.     

 

zdj1.jpeg

zdj2.jpeg

zdj3.jpeg

zdj4.jpeg

zdj5.jpeg

zdj6.jpeg

Zdjęcia inwestycji "przed" i "po"

×

Wyszukaj w serwisie