• BIP
  • WCAG
  • XML
Nagłówek

Rozbudowa DW 454 w miejscowości Kup

Logo.jpeg

 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w miejscowości Kup od km 17+575 do km 19+340"    

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 

Wartość zadania:                                                      8 924 123, 82  zł brutto
Dofinansowanie - Środki Unii Europejskiej        7 683 676, 31  zł brutto  
Budżet Państwa                                                           490 807, 51 zł brutto                                                                                                              Gmina Prószków                                                          749 640, 00 zł brutto

Czas realizacji: 11.08.2015 - 24.12.2015

Wykonawca robót budowlanych :
DROG-BUD Sp. z o.o. Lubojenka, ul. Prosta 88/90 42-209 Częstochowa

Długość przebudowanej drogi wojewódzkiej wynosi 1,765 km.
Jest to droga klasy G o kategorii ruchu  KR 4.

W ramach rozbudowy odcinka drogi  wykonano :
- rozbiórkę istniejącej nawierzchni drogowej, wzmocnienie podłoża i budowa nowej konstrukcji drogowej na długości  1,765 km o szerokości 7,00 m,                                                   
- budowę ciągu pieszego - rowerowego o długości 1,754 km.,
- budowę chodników na długości 1,256 km,
- budowę zatok autobusowych,
- budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej,
- przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, 
- przebudowę przepustów pod drogą,
- budowę zatoki postojowej,                                                                                                                                                                                       
- montaż elementów bezpieczeństwa ruchu ( bariery energochłonne, punktowe elementy odblaskowe, ITS),                                  
- budowę rowów przydrożnych,                                                                                                                                                                                 
- rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu przez rzekę Brynica,                                                                                                          
- przebudowę sieci instalacyjnych: linii energetycznych, oświetlenia ulicznego, teletechnicznych, wodociągowych, gazowych. 

 

Obraz13.jpeg

Obraz14.jpeg

Obraz15.jpeg

Obraz16.jpeg

Obraz17.jpeg

Obraz18.jpeg

Zdjęcia inwestycji "przed" i "po"

×

Wyszukaj w serwisie