• BIP
  • WCAG
  • XML
Nagłówek

Rozbudowa DW 414 na odcinku Górki - Chrząszczyce 

Logo.jpeg

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Górki - Chrząszczyce  od km 12+980 do km 14+300

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 

Wartość zadania:                                                      3 676 941, 50  zł brutto
Dofinansowanie - Środki Unii Europejskiej        3 125 400, 27  zł brutto  
Gmina Prószków                                                          533 373, 14 zł brutto

Czas realizacji: 11.08.2015 - 16.11.2015

Wykonawca robót budowlanych :
DROG-BUD Sp. z o.o. Lubojenka, ul. Prosta 88/90 42-209 Częstochowa

Długość przebudowanej drogi wojewódzkiej wynosi 1,32 km.
Jest to droga klasy G o kategorii ruchu  KR 4.

W ramach rozbudowy odcinka drogi  wykonano :
- rozbiórkę istniejącej nawierzchni drogowej, wzmocnienie podłoża i budowa nowej konstrukcji drogowej na długości  1,32 km o szerokości 6,00 m,                                                   
- budowę ciągu pieszego - rowerowego o długości 0,82 km.,
- budowę chodników na długości 0,434 km,
- przebudowę i budowę zatok autobusowych,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, 
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- budowę rowów przydrożnych,                                                                                                                                                                                  - przebudowę sieci instalacyjnych:  teletechnicznych i wodociągowych.      

 

Obraz7.jpeg

Obraz8.jpeg

Obraz9.jpeg

Obraz10.jpeg

Obraz11.jpeg

Obraz12.jpeg

 

Zdjecia inwestycji "przed" i "po" 

×

Wyszukaj w serwisie