• BIP
  • WCAG
  • XML
Nagłówek

Rozbudowa DW 416 w miejscowości Pietna

Logo.jpeg


"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w miejscowości Pietna od km 1+144 do km 3+893"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 

Wartość zadania:                                                      8 973 275, 66  zł brutto
Dofinansowanie - Środki Unii Europejskiej        7 627 284, 31  zł brutto  
Budżet Państwa                                                            897 327, 56 zł brutto

Czas realizacji: 19.08.2015 - 30.11.2015

Wykonawca robót budowlanych :
DROG-BUD Sp. z o.o. Lubojenka, ul. Prosta 88/90 42-209 Częstochowa

Długość przebudowanej drogi wojewódzkiej wynosi 2,75 km.
Jest to droga klasy G o kategorii ruchu  KR 4, Typ przekroju: drogowy (lokalnie półuliczny i uliczny).

W ramach rozbudowy odcinka drogi  wykonano :
- rozbiórkę istniejącej nawierzchni drogowej, wzmocnienie podłoża i budowa nowej konstrukcji drogowej na długości  2,75 km o szerokości 7,00 m,                                                   
- budowę ciągu pieszo - rowerowego o długości 2,75 km.,
- budowę chodnika na długości 0,54 km,
- przebudowę i budowę zatok autobusowych,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, 
- przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
- przebudowę przepustów pod drogą,
- budowę zatoki postojowej,
- montaż elementów bezpieczeństwa ruchu ( bariery energochłonne, punktowe elementy odblaskowe, ITS),                                  
- przebudowę sieci instalacyjnych : teletechnicznych i wodociągowych.       

      

zdjęcie 1.jpeg

zdjęcie 2.jpeg

zdjęcie 3.jpeg

zdjęcie 4.jpeg

zdjęcie 5.jpeg

zdjecie 6.jpeg

 

Zdjęcia inwestycji "przed" i "po"

×

Wyszukaj w serwisie