• Logo - Dofinansowane Przez Unię Europejską
 • BIP
 • WCAG
 • XML
Nagłówek

Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4. Etap III. Zadanie 4.

23.03.2017 r. na konferencji prasowej w Opolskim Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowę na wykonanie przebudowy drogi nr 901.

W obecności Szymona Ogłazy, członka Zarządu Województwa, umowę z wykonawcą robót, firmą REMOST podpisał dyrektor ZDW Bartłomiej Horaczuk.

 

podpisanie.jpeg

Podpisanie umowy. Od lewej: H. Mrozek, B. Horaczuk, Sz Ogłaza

 

Informacje o inwestycji:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Olesno – Nowy Wachów w km 0+045 do 4+725 (zadanie w całości realizowane w 2017 r.)

Wykonawca: „REMOST” Z. Mrozek, K. Mrozek Spółka Jawna

Termin wykonania wg. umowy: 30.11.2017 r.

Koszt rozbudowy: 7 713 822,00

 

Zakres prac:

 • rozbudowa drogi na dł. ok 4,7 km,
 • budowa ścieżki pieszo – rowerowej,
 • przebudowa skrzyżowań z drogami publicznymi,
 • budowa oświetlenia,
 • budowa i przebudowa infrastruktury technicznej,
 • przebudowa odwodnienia drogi w tym m.in. budowa kanalizacji deszczowej, drenu, budowa i przebudowa rowów,
 • przebudowa obiektów inżynierskich,
 • budowa i przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
 • budowa zatok autobusowych – 4 szt,
 • budowa elementów bezpieczeństwa ruchu,
 • wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
 • budowa miejsca do ważenia i kontroli pojazdów.
×

Wyszukaj w serwisie