• BIP
 • WCAG
 • XML
Nagłówek

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 451 na odcinku od km 26+980 do km 28+000 w m. Namysłów z przebudową zjazdów do stref ekonomicznych

24 siepnia 2017  odbyło się przekazanie placu budowy i rozpoczęcie prac budowlanych.

O godz. 12.00 z udziałem zaproszonych  mediów oraz Andrzeja Buły Marszałka Województwa Opolskiego, Szymona Ogłazy Członka Zarządu Województwa, Juliana Kruszyńskiego Burmistrza Namysłowa, Bartłomieja Horaczuka Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, Wykonawcy - Właściciela REMOST Spółka Jawna z siedzibą w Oleśnie oraz Dyrektora Firmy Velux w Namysłowie rozpoczęto przebudowę ważnego pod względem bezpieczeństwa odcinka drogi nr 451.

Istotne informacje o inwestycji:

Wartość zadania: 2,95 mln PLN

 

Wykonawca robót budowlanych : REMOST Olesno

Data podpisania umowy:              21.08.2017

Data zakończenia zadania:          27.10.2017

Wartość zadania:                            2,95 mln zł brutto

 

Wkład finansowy Gminy Namysłów:

 • prace budowlane  370 000 zł
 • dokumentacja (kompletna) 80 000 zł

 

Założenia inwestycji:

Umowa zakłada wykonanie robót budowlanych dotyczących kompleksowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 451 w miejscowości Namysłów wraz z przebudową zjazdów do stref ekonomicznych, w newralgicznym pod względem gospodarczym i ruchowym punkcie sieci drogowej Namysłowa (5.100 pojazdów w ciągu doby wg ostatniego generalnego pomiaru ruchu w Polsce).

 

Długość odcinka:                     1,02 km

Długość kanalizacji deszczowej: 0,25km

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje swym zakresem:

 • budowę nowej konstrukcji jezdni,
 • budowę pasa lewoskrętu z drogi wojewódzkiej nr 451 wraz z przebudową istniejącego zjazdu na teren firmy „Velux”,
 • budowę zjazdu publicznego na teren strefy ekonomicznej po prawej stronie drogi wojewódzkiej nr 451,
 • budowę wyspy azylu dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 451 przed istniejącym zjazdem do firmy „Velux” od strony Namysłowa oraz wyniesionej wyspy kryjącej pas lewoskrętu od strony Oleśnicy,
 • zarurowanie istniejących rowów drogowych pod projektowanymi pasami wyłączania,
 • budowę kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych
 • budowę drenu francuskiego w miejscu likwidowanych rowów,
 • budowę ścieżki pieszo rowerowej z kostki betonowej,
 • przebudowę istniejących kabli telekomunikacyjnych pod zjazdami i zabezpieczenie rurami osłonowymi,
 • wykonanie elementów bezpieczeństwa i organizacji ruchu w tym: oznakowanie pionowe i poziome, punktowe elementy odblaskowe w rejonie wyspy azylu, znaki aktywne oraz oświetlenie przed przejściami dla pieszych, bariery,
 • w ramach dostosowania przedmiotu zamówienia do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych należy m. in. zaprojektować i  wykonać na przejściach dla pieszych płyty integracyjne 
×

Wyszukaj w serwisie