• BIP
  • WCAG
  • XML
Nagłówek

6 Października w Branicach oficjalnie przekazano plac budowy firmie DROG-BUD - wykonawcy przebudowy drogi nr 419

_MG_9288.jpeg

Przekazanie terenu budowy odbyło się o godz. 09.00 z udziałem Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły, Szymona Ogłazy Członka Zarządu Województwa Opolskiego, Józefa Koziny Starosty Głubczyckiego, Sebastiana Bacy Wójta Gminy Branice, Dyrekcji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, Tomasza Kędziora wiceprezesa DROG-BUD Sp z o.o.

Ogólny zakres prac:

  • rozbudowę jedni do szerokości 6,0 - 7,0 m,
  • budowę ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 2,5 m na odcinkach wymagających zabezpieczenia ruchu pieszych i rowerzystów oraz zgodnie z planem Gminy Branice: „Wielofunkcyjna Trasa Rowerowa szlakiem Doliny Opawy”,,
  • budowę chodników o szerokości 1,5 m – 2,0 m,
  • przebudowę poboczy gruntowych o szerokości 1,0 m,
  • przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,
  • budowę zatoki autobusowej w km 14+500
  • przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
  • przebudowę sieci wodociągowej, gazociągowej, telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej w tym oświetlenia drogowego.

Przedsięwzięcie obejmuje również przebudowę kanalizacji deszczowej, budowę miejsc postojowych, urządzenie zieleni, instalację drogowych barier energochłonnych, jak również dostosowanie skrzyżowań do parametrów poruszających się pojazdów i korektę łuków poprawiającą bezpieczeństwo oraz dostosowanie przejść dla pieszych do potrzeb osób niepełnosprawnych (płyty integracyjne). Planuje się także instalację pryzmatycznych elementów odblaskowych typu kocie oczka.

Informacje o drodze:

Droga wojewódzka nr 419 stanowi połączenie siedzib starostw, gmin oraz mniejszych miejscowości Opolszczyzny. Ponadto stanowi bezpośredni dojazd do pogranicza Polsko-Czeskiego, a poprzez połączenie z drogą wojewódzką nr 416 umożliwiony jest dojazd do autostrady A4 i do Opola.

Data zakończenia zadania:   wrzesień 2018

Wartość:  ok. 12 mln PLN

Długość odcinka:  ok. 2,87 km

×

Wyszukaj w serwisie