• BIP
  • WCAG
  • XML
Nagłówek

Obwodnica Czarnowąsów - lipiec 2017

 

_MG_8737m.jpeg

Obwodnica Czarnowąs: licznik przekroczył 100 milionów złotych!

 

To już finalny etap prac na obwodnicy Czarnowąs - największej inwestycji w historii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu. Wartość zrealizowanych od marca 2016 roku do tej pory robót to ponad 100 milionów zł. z planowanych 124.  Z tej kwoty na budowę dróg przeznaczone zostały ok. 44 mln, na obiekty mostowe 40,5 mln zł. Pozostałe około 16 mln to między innymi koszt przebudowy  sieci elektrycznej, wodociągowej, teletechnicznej.

                         

W ramach prac wykonano już ok. 95 proc. planowanej długości dróg. Trwa budowa ronda włączającego nowo powstałą trasę do istniejącego ciągu drogi nr 454 (kierunek Opole- Namysłów). To ostatnie z pięciu planowanych skrzyżowań typu rondo – na pozostałych czterech pozostały już tylko prace wykończeniowe.

 

Kończy się budowa pięciu obiektów mostowych, na których do zrobienia pozostały jeszcze  bariery, balustrady, odwodnienia i zabezpieczenia antykorozyjne betonu.

 

Stan zaawansowania budowy mostów i wiaduktów to:

 

  • PG-01 (przejazd gospodarczy nad drogą do śluzy w m. Wróblin)

- ukończony w 100 proc.

 

  • MD-02 (most nad rzeką Mała Panew)

- ukończony w 90 proc. Pozostały do wykonania roboty elektryczne związane z iluminacją obiektu, nawierzchnia ścieralna i drobne prace wykończeniowe.

 

  • WD-04 (wiadukt nad linią kolejową i bocznicą do Elektrowni Opole)

- ukończony w 80 proc. Jest to obiekt przy , którym wykonuje w chwili obecnej najwięcej prac.

 

  • WD-06 (wiadukt drogowy w ciągu ul. Opolskiej nad linią kolejową nr 277)

- ukończony w 95 proc.Pozostały prace wykończeniowe

 

Oba wiadukty (WD-04 i WD-06) są jedynymi obiektami na drogach w zarządzie Województwa Opolskiego o konstrukcji łukowej.

 

  • WD-07 (wiadukt drogowy nad ul. Boczną)

- ukończony w 90 proc. Pozostały prace wykończeniowe.


 

Dobiegają końca także prace związane z branżą telekomunikacyjną, sanitarną, elektryczną i oświetleniową – zrealizowano już ponad 90 proc. planów.

 

Z czterech kilometrów wybudowanej drogi na 2,5 km ułożono już warstwę wiążącą i ścieralną. Pozostałe 1.5 km posiada już warstwę wiążącą.

 

Trwają roboty ziemne rowów i skarp nasypowych, na ukończeniu jest budowa kanalizacji. Tempo prac wskazuje, że termin przekazania obwodnicy do użytkowania nie powinien się zmienić. W okresie wakacyjnym wykonawcy nie będą wypoczywać – spodziewamy się przyspieszenia robót wykończeniowych.

_MG_8734m.jpeg

 

Ciekawe informacje:

Nasypy pod drogi w ilości : 441 361 ,77 m3 co daje 882 723,54 ton, w przeliczeniu na ciężarówki o załadunku po 26 ton daje to 33 950 samochodów ciężarowych materiału nasypowego.

Jeśli jeden samochód ciężarowy ma długość 13,2 m to po przeliczeniu ilości samochodów ustawionych jeden za drugim daje to odcinek 448 km a np. trasa z Opola do Warszawy to odcinek tylko 340 km

Realizowana obwodnica przebiega po terenie zalewowym Odry i w związku z tym droga przebiega  na wysokim nasypie od 3 do 11m. Konstrukcja jezdni jest projektowana  na najwyższą kategorię ruchu i obciążeń tj. KR6.

Dodatkowo dla potrzeb Inspekcji Transportu Drogowego został wybudowany parking z miejscem do ważenia pojazdów.

masy bitumiczne -  ponad 18200 m3 a w przeliczeniu na tony daje to ponad 45 tyś ton - a to z kolei kolejne 1730 szt. samochodów ciężarowych 

W ramach budowy ze względu na gęstą sieć rowów melioracyjnych będzie wybudowane 9 szt.  przepustów dużych średnic za kwotę około 900 tys. zł brutto.

Decyzja środowiskowa wymusiła wykonanie nasadzeń drzew i krzewów w ilości ponad 12 000 szt.  za kwotę prawie 1 mln zł

obwodnica będzie oświetlana przez 153 lampy oświetleniowe

Łączna powierzchnia ekranów akustycznych - 1 436,00 m2    

×

Wyszukaj w serwisie