• Logo - Dofinansowane Przez Unię Europejską
  • BIP
  • WCAG
  • XML
Nagłówek

zamkniecie_423_januszkowice

Nazwa inwestycji:    Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 423 na odcinku przebiegającym przez obszar zabudowany miejscowości Januszkowice wraz z przebudową nawierzchni

 

Zakres prac obejmuje:

- budowę kanalizacji deszczowej na odcinku około 1700 mb, wzdłuż dr. woj. nr 423,

- budowę chodnika na długości 1300 m,

- remont nawierzchni drogi wojewódzkiej na długości 1700 mb.

 

Roboty rozpoczęto 24.11.2016 r,

Planowane zakończenie robót: 16.08.2017 r.

Wykonawca robót       TECHNICAL SOLUTIONS Sp zo.o. z siedzibą w Kędzierzynie- Koźlu,
przy ul Strzeleckiej 13B, kod 47-230 Kędzierzyn-Koźle

Wartość inwestycji wynosi: 3.049.754,26 zł.

 

Informujemy o zaplanowanym wyłączeniu z ruchu odcinka drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Januszkowice.

Wyłączenie z ruchu spowodowane jest koniecznością wykonania robót budowlanych dotyczących nawierzchni drogi j/w. W związku z powyższym przygotowano tymczasową organizację ruchu, która obejmuje objazd drogi woj. nr 423 drogami krajowymi. Trasa objazdu jest następująca: dr. woj. nr 423 rondo w Gogolinie – dr woj. nr 409 do Krapkowic – dr kr nr 45 z Krapkowice do obwodnicy Kędzierzyna – Koźla, następnie obwodnicą K. Koźla tj drogą kr. Nr 40 do ronda w K. Koźlu do dr. woj. nr 423.

Planowany okres obowiązywania objazdu : od 19.06.2017 r. (poniedziałek ) od godziny 700  do dnia 25.07.2017 r.

×

Wyszukaj w serwisie