• BIP
 • WCAG
 • XML
Nagłówek

zamkniecie_463_kolonowskie

 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 z obiektem mostowym w miejscowości  Kolonowskie.”

 

Kolejny etap rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z obiektem mostowym w miejscowości Kolonowskie  na odcinku o długości około 1,5 km

Zakres prac obejmuje:

 • przebudowę mostu nad rzeką Bziniczka– rozebrany zostanie istniejący obiekt w miejsce którego wybudowany zostanie nowy obiekt (MD-01) o nośności 50T (Klasa A obciążeń).
 • rozbudowa jezdni odcinka drogowego o długości ~0,830 km o nawierzchni bitumicznej,
 • wzmocnienie nawierzchni jezdni polegające na wymianie warstwy ścieralnej i wiążącej na odcinku o długości ~0,700 km,
 • budowę chodników o długości ~ 0,450 km oraz szerokości 2,00 m i 3,00 m,
 • budowę pobocza gruntowego szer. – 1,10 m,
 • budowę ścieżki pieszo-rowerowej o długości ~ 0,360 km oraz szerokości 3,00 m,
 • przebudowę i zabezpieczenie kolidujących urządzeń energetycznych, teletechnicznych, wodociągowych,
 • budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego,
 • budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej oraz renowację i odbudowę rowów przydrożnych ,
 • budowę elementów bezpieczeństwa ruchu,
 • przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
 • umocnienie powierzchniowe skarp.

 

Wykonawca - Konsorcjum firm:

 1. Larix Sp. z o.o., 42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11
 2. Himmel i Papesch Opole Sp. z o.o., ul. Jagiełły 39, 46-020 Czarnowąsy
 3. Bud-Bau Opole Sp. z o.o., ul. Jagiełły 39, 45-920 Opole

Wartość zamówienia (umowna):

Netto   4 112 424,48 zł netto

Brutto  5 058 282,11 zł brutto

Termin realizacji od 24.05.2017r. (wprowadzenie objazdu i zamknięcie drogi)  do dnia 31.10.2017r

 

Planowany termin zamknięcia odcinka drogi od skrzyżowania z ul. Kościuszki
i ul. Haraszowskiej do ul. Krótkiej (wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu) – 24.05.2017r.

Objazd drogami nr 46 (DK Ozimek – Dobrodzień) oraz drogą 901 (DW Dobrodzień – Zawadzkie).

Alternatywnie tylko mały ruch lokalny i mieszkańców może odbywać się drogami powiatowymi w miejscowości Kolonowskie (ul. Leśna i ul. Księdza Czerwionki).

 

×

Wyszukaj w serwisie