• Logo - Dofinansowane Przez Unię Europejską
 • BIP
 • WCAG
 • XML
Nagłówek

zamkniecie_901

W związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 901 w ramach której realizowane będą dwa zadania:

 1. Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4. Etap III. Zadanie 4. Na odcinku Olesno – Nowy Wachów
 1. Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4. Etap II.  Zadanie 6. Na odcinku Kocury-Dobrodzień

 

Informujemy o zamknięciu DW 901 dla ruchu tranzytowego na odcinku od m. Dobrodzień do m. Olesno.

Zamknięcie drogi rozpocznie się od 08.05.2017 r. i obowiązywać będzie do 30 listopada 2017 r.

Do tego czasu obowiązywać będzie objazd: od Olesna DK 11 do Lublińca a następnie DK 46 do Dobrodzienia. Zgodnie z mapą:

Mapa objazdu

Informacje o zakresie prac:

 1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Olesno – Nowy Wachów w km 0+045 do 4+725 (zadanie w całości realizowane w 2017 r.)

Wykonawca: „REMOST” Z. Mrozek, K. Mrozek Spółka Jawna

Termin wykonania wg. umowy: 30.11.2017 r.

Koszt rozbudowy: 7,9 mln zł

 Zakres prac:

 • rozbudowa drogi na dł. ok 4,7 km,
 • budowa ścieżki pieszo – rowerowej,
 • przebudowa skrzyżowań z drogami publicznymi,
 • budowa oświetlenia,
 • budowa i przebudowa infrastruktury technicznej,
 • przebudowa odwodnienia drogi w tym m.in. budowa kanalizacji deszczowej, drenu, budowa i przebudowa rowów,
 • przebudowa obiektów inżynierskich,
 • budowa i przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
 • budowa zatok autobusowych – 4 szt,
 • budowa elementów bezpieczeństwa ruchu,
 • wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
 • budowa miejsca do ważenia i kontroli pojazdów.

 

 1. Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4. Etap II.  Zadanie 6. Na odcinku Kocury-Dobrodzień

Wykonawca:

Lider: DROG-BUD Sp. z o.o Lubojenka, ul.Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa

Partner: Nowak-Mosty Sp. z o.o., ul.Broniewskiego 51, 42-520 Dąbrowa Górnicza

 

Termin wykonania wg. umowy: 30.11.2017 r.

Wartość robót: 20,9 mln zł

Zakres prac:

 • rozbudowa drogi na odc. o łącznej długości ok. 2,85 km o nośności 115 kN/oś
 • budowa nowego obiektu mostowego przenoszącego ruch samochodowy, rowerowy i pieszy przez dolinę rzeki od Bzionkowa i rów melioracyjny W-9;  klasy A , rozpiętości 181,4m
 • budowa chodników 1,5-2,0m
 • budowa ścieżki pieszo-rowerowej 3,50m
 • budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej ok.1,3km,
 • budowa elementów bezpieczeństwa ruchu oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
 • budowa zatok autobusowych 4szt
 • budowa murów oporowych 414,0m
×

Wyszukaj w serwisie