• BIP
 • WCAG
 • XML
Nagłówek

biezace-nw

Podpisanie dokumentu przekazania placu budowy i rozpoczęcia inwestycji w miejscowości Przylesie

_MG_9318.jpeg

10 Października w Urzędzie Gminy Olszanka, Dyrektor ZDW w Opolu Bartłomiej Horaczuk oraz Henryk Mrozek - wykonawca robót budowlanych podpisali umowę przekazania placu budowy pod rozpoczynającą się przebudowę drogi nr 401.

Podpisanie odbyło się w obecności Szymona Ogłazy - Członka Zarządu Województwa Opolskiego, Anety Rabczewskiej -  Wójt Gminy Olszanka oraz Bogusława Wierdaka – Wiceprzewodniczącego Sejmiku Opolskiego; 

Zakres zaplanowanych prac:

- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku o długości 2 424,07 m (2,42 km),

- budowa chodników ( szer. 1,50),

- przebudowa zatok autobusowych oraz zjazdów do posesji.

- dostosowanie parametrów drogi do klasy G,

- przebudowę skrzyżowań,

- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,

- przebudowę kanalizacji deszczowej, która będzie miała za zadanie odprowadzenie  

  ścieków deszczowych z terenu drogi,

- przebudowę obiektu mostowego i przepustów,

- urządzenie zieleni.

 

Droga zostanie również dostosowana do poruszania się po niej osób niepełnosprawnych poprzez montaż płyt integracyjnych przy przejściach dla pieszych oraz obniżenie krawężników. W celu poprawienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego planowana jest również instalacja pryzmatycznych elementów odblaskowych typu kocie oczka oraz barier energochłonnych

 

Wykonawca robót: REMOST Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek Spółka Jawna

Data zakończenia zadania:        wrzesień 2018 r

Wartość zadania:                             ok. 8,5 mln PLN

Długość odcinka:                             ok. 2,42  km

_MG_9338.jpeg


6 Października w Branicach oficjalnie przekazano plac budowy firmie DROG-BUD - wykonawcy przebudowy drogi nr 419

_MG_9288.jpeg

Przekazanie terenu budowy odbyło się o godz. 09.00 z udziałem Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły, Szymona Ogłazy Członka Zarządu Województwa Opolskiego, Józefa Koziny Starosty Głubczyckiego, Sebastiana Bacy Wójta Gminy Branice, Dyrekcji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, Tomasza Kędziora wiceprezesa DROG-BUD Sp z o.o.

Ogólny zakres prac:

 • rozbudowę jedni do szerokości 6,0 - 7,0 m,
 • budowę ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 2,5 m na odcinkach wymagających zabezpieczenia ruchu pieszych i rowerzystów oraz zgodnie z planem Gminy Branice: „Wielofunkcyjna Trasa Rowerowa szlakiem Doliny Opawy”,,
 • budowę chodników o szerokości 1,5 m – 2,0 m,
 • przebudowę poboczy gruntowych o szerokości 1,0 m,
 • przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,
 • budowę zatoki autobusowej w km 14+500
 • przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
 • przebudowę sieci wodociągowej, gazociągowej, telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej w tym oświetlenia drogowego.

Przedsięwzięcie obejmuje również przebudowę kanalizacji deszczowej, budowę miejsc postojowych, urządzenie zieleni, instalację drogowych barier energochłonnych, jak również dostosowanie skrzyżowań do parametrów poruszających się pojazdów i korektę łuków poprawiającą bezpieczeństwo oraz dostosowanie przejść dla pieszych do potrzeb osób niepełnosprawnych (płyty integracyjne). Planuje się także instalację pryzmatycznych elementów odblaskowych typu kocie oczka.

Informacje o drodze:

Droga wojewódzka nr 419 stanowi połączenie siedzib starostw, gmin oraz mniejszych miejscowości Opolszczyzny. Ponadto stanowi bezpośredni dojazd do pogranicza Polsko-Czeskiego, a poprzez połączenie z drogą wojewódzką nr 416 umożliwiony jest dojazd do autostrady A4 i do Opola.

Data zakończenia zadania:   wrzesień 2018

Wartość:  ok. 12 mln PLN

Długość odcinka:  ok. 2,87 km

 


W Urzędzie Gminy Tułowice 05.10.2017 roku podpinano umowę o rozbudowie DW 405 na odcinku Niemodlin-Wydrowice oraz Tułowice-Tułowice Małe.

W obecności członka zarządu Szymona Ogłazy, burmistrza Niemodlina Doroty Koncewicz, wójta Tułowic Andrzeja Wesołowskiego, dyrektor ZDW w Opolu Bartłomiej Horaczuk podpisał umowę o z prezesem PHU „Larix” Januszem Sową.

IMG_9273.jpeg

Prace na tej inwestycji podzielone zostały na dwa odcinki:

- Most i ok 350 m drogi na odcinku Niemodlin-Wydrowice

- Droga o długości 1,4 km na odcinku Tułowice-Tułowice Małe

 

Zakres prac na odcinku Niemodlin-Wydrowice:

 • rozbudowa jezdni odcinka drogowego o długości ~0,350 km
 • budowę chodnika o długości ~ 0,350 km
 • rozbudowę jedni do szerokości: od 6,5 m do 7,0 m
 • przebudowę i zabezpieczenie kolidujących urządzeń energetycznych, teletechnicznych, wodociągowych i gazowych,
 • budowę elementów bezpieczeństwa ruchu (azyle dla pieszych, punktowe elementy odblaskowe, odpowiednie kąty skrzyżowania, dedykowane przejście dla pieszych),
 • przebudowę mostu nad rzeką Ścinawa Niemodlińska o dł. całkowita55,42 m

Zakres prac na odcinku Tułowice-Tułowice Małe:

 • budowę nawierzchni drogi wojewódzkiej o szerokości ok. 6,5-7,0 m, na odcinku ok. 1,4 km,
 • przebudowę skrzyżowań z istniejącą siecią drogową,
 • budowę odcinka ciągu pieszo-rowerowego o szerokości ok. 3,5 m – na odcinku od przejazdu kolejowego w kierunku Niemodlina strona lewa do ul Porcelitowej,
 • budowę odcinka chodnika o szerokości ok. 1,5 – 2,0m– na odcinku od zjazdu na ogródki działkowe na wysokości ul. Porcelitowejw kierunku przejazdu kolejowego strona lewa od Niemodlina na długości około 60 m do projektowanego przejścia dla pieszych w km 4+793 ,
 • przejście dla pieszych w okolicach km 4+793 wraz z oświetleniem dedykowanym
 • budowę elementów bezpieczeństwa ruchu,

Długość to ok. 2 km i łączny koszt to prawie 2 mln zł. Zakończenie prac zaplanowane na wrzesień 2018 r.


_MG_9097.jpeg

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 451 na odcinku od km 26+980 do km 28+000 w m. Namysłów z przebudową zjazdów do stref ekonomicznych”

24 siepnia 2017  odbyło się przekazanie placu budowy i rozpoczęcie prac budowlanych.

O godz. 12.00 z udziałem zaproszonych  mediów oraz Andrzeja Buły Marszałka Województwa Opolskiego, Szymona Ogłazy Członka Zarządu Województwa, Juliana Kruszyńskiego Burmistrza Namysłowa, Bartłomieja Horaczuka Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, Wykonawcy - Właściciela REMOST Spółka Jawna z siedzibą w Oleśnie oraz Dyrektora Firmy Velux w Namysłowie rozpoczęto przebudowę ważnego pod względem bezpieczeństwa odcinka drogi nr 451.

Istotne informacje o inwestycji:

Wartość zadania: 2,95 mln PLN

 

Wykonawca robót budowlanych : REMOST Olesno

Data podpisania umowy:              21.08.2017

Data zakończenia zadania:          27.10.2017

Wartość zadania:                            2,95 mln zł brutto

 

Wkład finansowy Gminy Namysłów:

 • prace budowlane  370 000 zł
 • dokumentacja (kompletna) 80 000 zł

 

Założenia inwestycji:

Umowa zakłada wykonanie robót budowlanych dotyczących kompleksowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 451 w miejscowości Namysłów wraz z przebudową zjazdów do stref ekonomicznych, w newralgicznym pod względem gospodarczym i ruchowym punkcie sieci drogowej Namysłowa (5.100 pojazdów w ciągu doby wg ostatniego generalnego pomiaru ruchu w Polsce).

 

Długość odcinka:                     1,02 km

Długość kanalizacji deszczowej: 0,25km

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje swym zakresem:

 • budowę nowej konstrukcji jezdni,
 • budowę pasa lewoskrętu z drogi wojewódzkiej nr 451 wraz z przebudową istniejącego zjazdu na teren firmy „Velux”,
 • budowę zjazdu publicznego na teren strefy ekonomicznej po prawej stronie drogi wojewódzkiej nr 451,
 • budowę wyspy azylu dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 451 przed istniejącym zjazdem do firmy „Velux” od strony Namysłowa oraz wyniesionej wyspy kryjącej pas lewoskrętu od strony Oleśnicy,
 • zarurowanie istniejących rowów drogowych pod projektowanymi pasami wyłączania,
 • budowę kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych
 • budowę drenu francuskiego w miejscu likwidowanych rowów,
 • budowę ścieżki pieszo rowerowej z kostki betonowej,
 • przebudowę istniejących kabli telekomunikacyjnych pod zjazdami i zabezpieczenie rurami osłonowymi,
 • wykonanie elementów bezpieczeństwa i organizacji ruchu w tym: oznakowanie pionowe i poziome, punktowe elementy odblaskowe w rejonie wyspy azylu, znaki aktywne oraz oświetlenie przed przejściami dla pieszych, bariery,
 • w ramach dostosowania przedmiotu zamówienia do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych należy m. in. zaprojektować i  wykonać na przejściach dla pieszych płyty integracyjne 

baner_CZ.png

 

27.04.2017 Otwarcie drogi nr 426

W ramach projektu „Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Etap II. Zadanie 3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej na 426 na odc. Piotrówka-Zawadzkie  od km 0+188 do km 7+896”  Rozbudowano prawie 8 km drogi na odcinku Piotrówka - Zawadzkie.

_MG_8015.jpeg

Przebudowa prawie ośmiokilometrowego odcinka, była najdłuższym i jednocześnie ostatnim  w kolejności fragmentem drogi pomiędzy Strzelcami Opolskimi a Zawadzkiem który wymagał modernizacji. Jest to element wieloletnich działań zmierzających do usprawnienia komunika-cji od węzła autostrady A4 Gogolin i Olszowa z tą częścią województwa. Po wieloetapowej przebudowie prawie cała Droga Wojewódzka 426  spełnia już europejskie standardy jeśli chodzi o jakość i bezpieczeństwo.

Wartość zadania: 20,1 mln PLN

Wartość dofinansowania: 19,09 mln PLN

W tym: 

Środki Unii Europejskiej:  17,08 mln PLN

Budżet Państwa: 2,01 mln PLN

Wkład własny: 1,01 mln PLN

Wykonawca robót budowlanych :

DROG-BUD Sp. z o.o., Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa

Czas realizacji projektu wg umowy: od 01.09.2016r.  do  30.11.2017r.

Faktyczna data zakończenia prac: 27.04.2017 r.

Zadanie obejmowało:

 • Rozbudowę drogi na długości 7,71km i szerokości 7 metrów
 • budowę 1 km chodników,
 • budowę ścieżki rowerowej o długości 0,14 km,
 • budowę ciągu pieszo-rowerowego o długości 0,7 km,
 • przebudowę 2 obiektów mostowych (nad rz. Mostki i Bziczka),
 • przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,
 • przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
 • przebudowę istniejących i budowę nowych przepustów pod zjazdami,
 • przebudowę istniejących przepustów pod koroną drogi,
 • odtworzenie istniejących i budowę nowych zatok autobusowych,
 • budowę parkingów leśnych, w tym jeden do ważenia pojazdów,
 • budowę miejsca do ważenia pojazdów,
 • przebudowę sieci: wodociągowej, elektrycznej i telekomunikacyjnej,
 • montaż elementów bezpieczeństwa ruchu (bariery energochłonne z elementami odblaskowymi, płyty integracyjne)

_MG_8087.jpeg


Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4. Etap III. Zadanie 4.

 

23.03.2017 r. na konferencji prasowej w Opolskim Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowę na wykonanie przebudowy drogi nr 901.

W obecności Szymona Ogłazy, członka Zarządu Województwa, umowę z wykonawcą robót, firmą REMOST podpisał dyrektor ZDW Bartłomiej Horaczuk.

 

podpisanie.jpeg

Podpisanie umowy. Od lewej: H. Mrozek, B. Horaczuk, Sz Ogłaza

 

 

 

Informacje o inwestycji:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Olesno – Nowy Wachów w km 0+045 do 4+725 (zadanie w całości realizowane w 2017 r.)

Wykonawca: „REMOST” Z. Mrozek, K. Mrozek Spółka Jawna

Termin wykonania wg. umowy: 30.11.2017 r.

Koszt rozbudowy: 7 713 822,00

 

Zakres prac:

 • rozbudowa drogi na dł. ok 4,7 km,
 • budowa ścieżki pieszo – rowerowej,
 • przebudowa skrzyżowań z drogami publicznymi,
 • budowa oświetlenia,
 • budowa i przebudowa infrastruktury technicznej,
 • przebudowa odwodnienia drogi w tym m.in. budowa kanalizacji deszczowej, drenu, budowa i przebudowa rowów,
 • przebudowa obiektów inżynierskich,
 • budowa i przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
 • budowa zatok autobusowych – 4 szt,
 • budowa elementów bezpieczeństwa ruchu,
 • wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
 • budowa miejsca do ważenia i kontroli pojazdów.

 

×

Wyszukaj w serwisie