• BIP
  • WCAG
  • XML
Nagłówek

Organizacja ruchu

Akty prawne wykorzystywane podczas wprowadzania zmian Organizacji Ruchu (stałych i czasowych):

1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 58, poz. 515). (pobierz plik: PDFprawo o ruchu drogowym.pdf (435,96KB))

2. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz. U. Nr 170, poz. 1393). (pobierz plik: PDFw sprawie znaków.pdf (1,22MB))

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181). (pobierz plik: PDFWT dla znaków.pdf (60,93KB))

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym (Dz. U. Nr 177, poz. 1729). (pobierz plik: PDFw spr zarządzania ruchem.pdf (414,74KB))

Opole 3.06.2004r.

×

Wyszukaj w serwisie