• BIP
 • WCAG
 • XML
Nagłówek

W związku z kontynuacją prac na DW 426 na odcinku Piotrówka-Zawadzkie informujemy, że od dnia 06.03.2017 nastąpi zamknięcie w/w odcinka. Wznowienie prac po okresie zimowym potrwa do 29.04.2017. W okresie tym zostaną wykonane prace wykończeniowe, m.in.:

 1. dokończenie robót nawierzchniowych
 2. wykonanie chodników w m.Piotrówka
 3. montaż latarni na przejściach i na zatokach autobusowych
 4. roboty wykończeniowe na przepustach i mostach
 5. montaż elem.bezp.ruchu – barier energochłonnych, znaków, malowanie jezdni
 6. roboty brukarskie na parkingach leśnych
 7. dokończenie utwardzenia poboczy
 8. profilowanie i regulowanie rowów odwadniających

 

Odcinek zamknięty będzie od miejscowości Zawadzkie (skrzyżowania DW 901 i DW 426 w do miejscowości Piotrówka (skrzyżowanie DW 426 z ul. Kościuszki).

Na okres zamknięcia obowiązywać będzie objazd dla ruchu tranzytowego:

od m. Strzelce Opolskie DK 94 - obwodnica Opola – DK 46 przez Ozimek do m. Zawadzkie. Szczegóły tutaj.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ogólne informacje o inwestycji:

 

Nazwa zadania: „Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 426 na odcinku Piotrówka–Zawadzkie w km 0+188 do km 7+896"

Wartość zadania:   19 785 980,98zł brutto

 

Dofinansowanie -  Środki Unii Europejskiej -    16 807 033,83zł brutto  

Dofinansowanie z Budżetu Państwa -     1 977 298,10zł brutto

Wykonawca robót budowlanych :

DROG-BUD Sp. z o.o., Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa

Zadanie obejmuje:

 • Rozbudowę drogi na długości 7,71km
 • budowę chodników,
 • budowę ścieżki rowerowej,
 • budowę ciągu pieszo-rowerowego,
 • przebudowę obiektów mostowych,
 • przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,
 • przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
 • przebudowę istniejących i budowę nowych przepustów pod zjazdami,
 • przebudowę istniejących przepustów pod koroną drogi,
 • odtworzenie istniejących i budowę nowych zatok autobusowych,
 • budowę parkingów leśnych,
 • budowę miejsca do ważenia pojazdów,
 • przebudowę sieci: wodociągowej, elektrycznej i telekomunikacyjnej,

,

×

Wyszukaj w serwisie