• Facebook ZDW Opole
 • BIP
 • WCAG
Nagłówek

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Olesno - Nowy Wachów" od km 0+045 do km 4+725

Logo.jpeg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Tytuł zadania: „Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin Olszowa. Etap. III. Zadanie 4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Olesno - Nowy Wachów" od km 0+045 do km 4+725” 

Wartość zadania:                                                7 856 652,70  zł brutto

Dofinansowanie - Środki Unii Europejskiej          6 678 154,79  zł brutto 

Budżet Województwa Opolskiego                         785 665,27 zł brutto

Czas realizacji: 09.02.2017 – 30.05.2018

Wykonawca robót budowlanych:

Konsorcjum:

Lider:

REMOST Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek Spółka Jawna, 46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26

i

Partner:

GRAMAR Sp. Z o.o., 42-700 Lubliniec, ul. Chłopska 15

 

Długość przebudowywanej drogi wojewódzkiej wynosi 4,68 km

Projekt przewidywał wykonanie nowej konstrukcji z przystosowaniem jej do przenoszenia obciążeń w wysokości 115 kN/oś

W ramach rozbudowy odcinka drogi wykonano:

 • budowę jezdni o szerokości 6,50 do 7,00 m,
 • wymianę konstrukcji nawierzchni na całej długości odcinka,
 • budowę ścieżki pieszo – rowerowej o szerokości 2,5 – 3 m,
 • budowę bitumicznej opaski bezpieczeństwa szer. 0,5 m,
 • przebudowę skrzyżowań (m.in. z ul. Wiśniową, Wysoką, Kuczki),
 • budowę i przebudowę oświetlenia, budowę i przebudowę infrastruktury technicznej,
 • przebudowę odwodnienia drogi w tym m.in. budowę kanalizacji deszczowej,
 • budowę i przebudowę rowu oraz przebudowę przepustów pod drogą,
 • budowę i przebudowę przepustów na zjazdach do posesji,
 • budowę zatok autobusowych,
 • budowę miejsca do ważenia pojazdów,
 • przebudowę sieci teletechnicznej,
 • budowę i przebudowę sieci niskiego i średniego napięcia,
 • budowę elementów bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie pionowe, poziome, kocie oczka, bariery energochłonne).
 • przebudowę sieci teletechnicznej,
 • budowę i przebudowę sieci niskiego i średniego napięcia,
 • budowę elementów bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie pionowe, poziome, bariery energochłonne),
 • wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
 • pas drogowy – montaż słupów granicznych betonowych żółtych (świadek) – 30 szt.
 • budowę miejsca do ważenia pojazdów.

 

×

Wyszukaj w serwisie