• BIP
 • WCAG
 • XML
Nagłówek

Obwodnica Czarnowąsów - listopad 2016

baner_CZ.png

 

 Ocena postępu robót i zgodności z harmonogramem

Etap I:

 • Branża drogowa – 79%
 • Branża mostowa – 92%
 • Oznakowanie – 0%
 • Ekrany akustyczne – 0%
 • Branża telekomunikacyjna – 66%
 • Branża sanitarna – 73%
 • Kanalizacja deszczowa – 78%
 • Branża elektryczna – 97%
 • Oświetlenie drogowe – 26%
 • Branża wodociągowa – 63%
 • Promocja – 67 %

 

Ogólny postęp etapu I - 75%

 

Wykonano konstrukcję nawierzchni do warstwy wiążącej. Obecnie trwają roboty związane z zabezpieczenie skarp. humusowanie oraz nasadzenia drzew. Rondo 5-wlotowe (ul. Sobieskiego) wykonano roboty brukarskie oraz konstrukcję nawierzchni do poziomu warstwy wiążącej z wyprowadzeniem wyjazdów z ronda.

Do końca robót zostało wykonanie ciągów pieszych oraz bezpośrednie połączenia z istniejącym układem komunikacyjnym.

Na ulicy Gawędy zakładany zakres robót minimum do podbudowy asfaltowej zostanie osiągnięty około końca marca 2017.

 

Etap II:

 

 • Branża drogowa – 55%
 • Branża mostowa – 63%
 • Oznakowanie – 0%
 • Ekrany akustyczne – 0%
 • Branża telekomunikacyjna – 35%
 • Branża sanitarna – 63%
 • Kanalizacja deszczowa – 67%
 • Branża elektryczna – 93%
 • Oświetlenie drogowe – 17%
 • Branża wodociągowa – 83%
 • Branża kolejowa – 52%
 • Promocja – 67 %

 

Ogólny postęp etapu II – 57%

 

Trwają prace przygotowawcze do wykonania zabezpieczenia podłoża nasypów przy najazdach do obiektu MD-02. Przewiduje się wykonanie zasypek obiektu w pierwszych dwóch miesiącach 2017 roku.

Od km ok. 3+400 z początkiem grudnia zostanie zakończona budowa nasypu i rozpoczną się prace związane z wykonaniem kanalizacji.

Ogółem z projektowanego zakresu wykonania ok. 70% wszystkich nasypów zostanie wykonanie nawet do 90% (biorąc pod uwagę objętość). Do wykonania zostaną nasypy przy obiektach.

Od km ok. 4+100 wykonany jest nasyp, kanalizacja, ułożona podbudowa z kruszywa oraz 2 warstwy asfaltowe - podbudowa bitumiczna.

Przy obiekcie WD-04 wykonawca rozpoczął zasypanie przyczółka (A i C).

Roboty przy rondzie za obiektem WD-04 będą kontynuowane od kwietnia 2017r.

Za obiektem WD-07 wykonano roboty drogowe do warstwy podbudowy asfaltowej.

Rondo na skrzyżowaniu ulic Norweska- Jagiełły – Opolska zostało wykonane połowicznie (strona prawa). Wylot i odcinek ulicy w stronę elektrownie  został wykonany połowicznie. Prowadzony jest ruch jednokierunkowy w relacji Opole – elektrownia, na drugiej stronie (strona lewa) wykonywana jest rozbiórka płyt betonowych

 

Razem etap I i II – 61%

 

 

IMG_20161118_141420457.jpeg

 

IMG_20161118_141852774.jpeg

 

IMG_20161122_113248162.jpeg

 

IMG_20161122_121237830.jpeg

 

IMG_20161125_105416554_HDR.jpeg

 

IMG_20161125_112402419.jpeg

 

×

Wyszukaj w serwisie