• Facebook ZDW Opole
  • BIP
  • WCAG
Nagłówek

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Kędzierzyn - Koźle - Stare Koźle

Logo.jpeg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 

Tytuł zadania: „Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4. Etap II. Zadanie 4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Kędzierzyn - Koźle - Stare Koźle w km od 3+300 do km 5+500" od km 0+188 do km 7+896”

Numer wniosku : RPOP.06.01.00-16-0001/16

Wartość zadania:                                                      11 205 136,00  zł brutto

Dofinansowanie - Środki Unii Europejskiej             9 524 365,60  zł brutto 

Budżet Państwa                                                            1 120 513,60 zł brutto

 

Czas realizacji: 29-07-2016 do 02-03-2018

Wykonawca robót budowlanych : 

REMOST Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek Spółka Jawna

 46-300 Olesno ul. Wielkie Przedmieście 26

Cele projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej 408. Inwestycja przełoży się na poprawę stanu środowiska naturalnego miedzy innymi poprzez zmniejszenie tempa wzrostu zanieczyszczeń spowodowanych ruchem drogowym, zapewnienie właściwego klimatu akustycznego, poprawę estetyki krajobrazu. Przebudowywany odcinek DW nr 408 stanowi również dojazd do Zakładów Azotowych. Droga wojewódzka nr 408 w połączeniu z droga wojewódzką nr 423 stanowi główną arterię komunikacyjną w środkowej części regionu łączącą Opole ( Aglomeracje Opolską) z Krapkowicami, Kędzierzynem - Koźlem i Gliwicami. Poprzez rozbudowę dróg wojewódzkich nastąpi rozwój sieci komunikacyjnej województwa opolskiego.

 

Planowane efekty   

- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408,

- przebudowa i budowa chodników po obu stronach drogi (z dopuszczeniem ruchu rowerowego)

   lub  1,50 m,

- przebudowa istniejących zjazdów,

- przebudowa istniejących przystanków autobusowych (budowa lub przebudowa zatok

  autobusowych),

- budowa lub przebudowa kanalizacji deszczowej,

- przebudowa oświetlenia ulicznego,

- przebudowa sieci uzbrojenia terenu kolidujących z inwestycją,

- budowa elementów bezpieczeństwa ruchu, w tym oznakowania poziomego i pionowego,

- budowa elementów odpowiadających za usprawnienie poruszania się osób niepełnosprawnych .


 

×

Wyszukaj w serwisie