• Facebook ZDW Opole
 • BIP
 • WCAG
Nagłówek

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 426 na odcinku Piotrówka -

Logo.jpeg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 

Tytuł zadania: Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Etap II. Zadanie 3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 426 na odcinku Piotrówka - Zawadzkie w km od 0+188 do km 7+896

Nr wniosku: RPOP.06.01.00-16-0002/16

 

Wartość zadania:                                                      35 477 783,40 zł brutto

Dofinansowanie - Środki Unii Europejskiej                   30 145 065,89 zł brutto 

Budżet Państwa                                                          3 546 478,34 zł brutto

 

Czas realizacji: 29.07.2016 - 28.02.2018

Wykonawca robót budowlanych : 

                                            DROG-BUD Sp. z o.o. Lubojenka, ul. Prosta 88/90 42-209 Częstochowa

Cele projektu

Przedsięwzięcie przyczyni się w istotny sposób do rozwiązania problemów komunikacyjnych oraz gospodarczych regionu. Za sprawą realizacji inwestycji nastąpi polepszenie dostępu do obszarów ważnych dla rozwoju gospodarczych woj. krajowych i międzynarodowych układów komunikacyjnych, jednocześnie poprawie ulegnie bezpieczeństwo sieci drogowej oraz płynność ruchu drogowego. Nastąpi polepszenie jakości komunikacji, poprawią się warunki życia, zwiększy się mobilność użytkowników oraz rozwój ekonomiczny regionu. Inwestycja przełoży się na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz poprawę estetyki krajobrazu.

 

Planowane efekty   Zakres inwestycji obejmuje:

 • rozbudowę drogi na długości 7,71km,
 • budowę chodników,
 • budowę ścieżki rowerowej,
 • budowę ciągu pieszo-rowerowego,
 • przebudowę obiektów mostowych,
 • przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,
 • przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
 • urządzenie zieleni,
 • budowę elementów bezpieczeństwa ruchu,
 • budowę parkingów leśnych,
 • przebudowę kanalizacji deszczowej,
 • przebudowę sieci wodociągowej, elektrycznej i telekomunikacyjnej.
×

Wyszukaj w serwisie