• BIP
 • WCAG
 • XML
Nagłówek

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Kocury Dobrodzień

Logo.jpeg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Tytuł zadania: „Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin Olszowa. Etap. II. Zadanie 6. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Kocury Dobrodzień" od km 112+715,00 do km 15+564,17”

Wartość zadania:                                                   20 968 418,26  zł brutto

Dofinansowanie - Środki Unii Europejskiej         17 823 155,52 zł brutto 

Budżet Województwa Opolskiego                          2 096 841,82 zł brutto

 

Czas realizacji: 22.12.2016 – 30.12.2017

 

Wykonawca robót budowlanych:

DROG-BUD Sp. z o.o. Lubojenka, ul. Prosta 88/90 42-209 Częstochowa

 

Długość przebudowywanej drogi wojewódzkiej wynosi 2,85 km

Projekt przewidywał wykonanie nowej konstrukcji z przystosowaniem jej do przenoszenia obciążeń w wysokości 115 kN/oś.

W ramach rozbudowy odcinka drogi wykonano:

 • Budowę jezdni o szerokości 7,00 m,
 • budowę obiektu mostowego wraz ze zmianą trasy obecnego przebiegu DW 901 oraz korektą łuku poziomego i pionowego poprawiającej bezpieczeństwo,
 • poprawę geometrii istniejących skrzyżowań,
 • budowę ciągu pieszo - rowerowego oraz chodników,
 • budowę odwodnienia, w tym rowów drogowych, kanalizacji deszczowej
 • budowę zatok autobusowych,
 • budowę przepustów,
 • budowę i przebudowę zjazdów,
 • montaż oświetlenia oraz przebudowę sieci wodociągowej i telekomunikacyjnej,
 • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym m.in.kocie oczka
 • montaż urządzeń ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko (m.in. osadniki).
×

Wyszukaj w serwisie