• BIP
  • WCAG
  • XML
Nagłówek

Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy

 
   

Logo.jpeg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 

Tytuł zadania: Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy

Nr wniosku: RPOP.06.01.00-16-006/15

 

Wartość zadania:                                                      118 497 644,47  zł brutto

Dofinansowanie - Środki Unii Europejskiej          100 722 997,79  zł brutto 

Budżet Państwa                                                            5 806 384,57  zł brutto

 

Czas realizacji: 30.11.2015 - 30.11.2017

Wykonawca robót budowlanych : 

                                            DROG-BUD Sp. z o.o. Lubojenka, ul. Prosta 88/90 42-209 Częstochowa

 

Cele projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej 454. Obwodnica zapewni dogodny dojazd do Elektrowni Opole z kierunku północnego oraz południowego. Realizacja inwestycji spowoduje odciążenie terenów zabudowanych od ruchu kołowego zwłaszcza ciężkiego, w znacznym stopniu wpłynie na usprawnienie komunikacji drogowej regionu, rozładowanie zatorów w ruchu drogowym, poprawi płynność ruchu, bezpieczeństwo użytkowników i mieszkańców oraz komfort jazdy.

 

Planowane efekty   Zakres inwestycji obejmuje:

- wybudowanie obwodnicy o dł. 4,11 km,

- przebudowę DW 454 na odc. 0,57 km,

- budowę 4 wiaduktów drogowych i 1 mostu drogowego,

- budowę przepustów drogowych w ciągu obwodnicy – 11 szt.,

- budowę ścieżek rowerowych oraz chodników,

- budowę odwodnienia,

- montaż oświetlenia,

- budowę zjazdów na drogi podporządkowane i prywatne posesje,

- prace związane z przebudową i usunięciem kolizji z siecią wodociągową, kanalizacyjną, sanitarną, teletechniczną i elektroenergetyczną,

- montaż elementów infrastruktury wpływających na poprawę bezpieczeństwa ruchu,

- montaż urządzeń ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko (m.in. osadniki, separatory).

 

×

Wyszukaj w serwisie