• Logo - Dofinansowane Przez Unię Europejską
  • BIP
  • WCAG
  • XML
Nagłówek

Inwestycje realizowane ze środków własnych Województwa Opolskiego.

1. „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 454z drogą powiatową nr 1702O i drogą gminną wraz z budową sygnalizacji świetlnej w m. Czarnowąsy w km 5+837,00 – 6+050,00
 
Wartość zadania:                  1 418 420,94 zł brutto
 
Czas realizacji:    27.08.2013 r. -  29.11.2013 r.
 
Długość przebudowanego odcinka drogi wojewódzkiej wynosi 0,213 km
Projekt zakładał poprawę parametrów funkcjonalno-użytkowych rejonu skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową i drogą gminną w Czarnowąsach, oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu.
Poprzez budowę sygnalizacji świetlnej założono zwiększenie sprawności układu komunikacyjnego w Czarnowąsach.
W ramach rozbudowy odcinka drogi   wykonano :
- wymianę konstrukcji jezdni drogi wojewódzkiej nr 454, drogi powiatowej nr 1702O ul Wolności) oraz drogi gminnej (ul Chopina)
-    przebudowę geometrii skrzyżowania,
-    na całej długości odcinka przebudowę istniejących chodników i budowę nowego odcinka,
-    przebudowę istniejącej zatoki autobusowej i budowę nowej zatoki,
-    budowę kanalizacji deszczowej na długości około 170 mb,
-    przebudowę istniejących zjazdów 8 szt),
-    budowę sygnalizacji świetlnej.
×

Wyszukaj w serwisie