• Logo - Dofinansowane Przez Unię Europejską
 • BIP
 • WCAG
 • XML
Nagłówek

Inwestycje współfinansowane ze środków unijnych.

 
1. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 407 w m. Konradowa od km 0+380,00 do km 2+140,23”
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
 
Wartość zadania:       6 040 075,08 zł brutto
Dofinansowanie - Środki Unii Europejskiej       5 125 699,81 zł brutto  
Budżet Województwa Opolskiego                     904 535,27 zł brutto
 
Czas realizacji: 08.08.2013 r. -  25.11.2013 r.
 
Zakres robót:
Długość przebudowanej drogi wojewódzkiej wynosi 1,760 km
Projekt zakładał poprawę parametrów technicznych drogi, wykonanie nowej konstrukcji z przystosowaniem jej do przenoszenia obciążeń w wysokości 115 kN/oś.
Jest to droga klasy Z.
W ramach rozbudowy odcinka drogi   wykonano :
budowę nowej konstrukcji jezdni - szerokości 7,00m (2x3,50m, w tym obustronne ścieki przykrawężnikowe 2x0,30m)
 • rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego w km 1+336
 • budowę przepustu pod drogą w km 1+336  , Ø 1000mm
 • budowę przepustów pod zjazdami
 • przebudowę skrzyżowań
 • budowę zjazdów publicznych i indywidualnych
 • budowę zatok autobusowych  
 • budowę kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia drogi
 • przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci energetycznych i telekomunikacyjnych
 • Budowę oświetlenia ulicznego w rejonie zatok autobusowych oraz przejść dla pieszych
 • Budowę chodników szerokości 1,50÷2,50m po stronie lewej  – o łącznej  długości   390m  
 • Budowę ścieżki pieszo-rowerowej szerokości 3,50m po stronie prawej – długość   1600m
   

  Konradowa_pkt1 przed.jpeg
  Konradowa_pkt1 po.jpeg

  *zdjęcia "przed" i "po" realizacji
---------------------------------------------------------------------------------
 
 2. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 w km 7+670-10+625 ( na odcinku Nowy Wachów - Kocury),15+860-16+810 (w m. Dobrodzień), 24+850-26+750 (na odcinku Pludry - Pietraszów)”- zaprojektuj i wybuduj.
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
  
Wartość zadania:                                              9 947 659,88 zł brutto
Dofinansowanie - Środki Unii Europejskiej        8 444 743.69 zł brutto  
Budżet Województwa Opolskiego                   1 490 248.89 zł brutto
 
Czas realizacji: 21.05.2012 r. -  25.01.2013 r.
 
Zakres robót:
Długość przebudowanej drogi wojewódzkiej wynosi 5.8050 km
Projekt zakładał poprawę parametrów technicznych drogi, wykonanie nowej konstrukcji z przystosowaniem jej do przenoszenia obciążeń w wysokości 115 kN/oś.
Jest to droga klasy G .
W ramach rozbudowy drogi wykonano :
 • przebudowę szerokości jezdni - zmienna, od 6,0 m do 7,0 m,
 • pobocza dwustronne utwardzone kamieniem łamanym - szerokość 0,75 ÷ 1,5 m,
 • budowę przepustów pod zjazdami,
 • przebudowę skrzyżowań,
 • budowę  zjazdów indywidualnych na drogi leśne, na pola, do posesji – zabudowań,
 • budowę kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia drogi,
 • przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci energetycznych i telekomunikacyjnych,
 • budowę oświetlenia ulicznego,
 • budowę chodników szerokości 1,00÷2,50 m,
   

  punkt 1 Pludry przed.jpeg
  punkt 1 Pludry po.jpeg

  *zdjęcia "przed" i "po" realizacji
 --------------------------------------------------------------------------------
 
3. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odcinku od km 21+680 do km 26+031 Krasiejów – Mnichus” - zaprojektuj i wybuduj.
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
 
Wartość zadania:                                6 743 044,50 zł brutto
Dofinansowanie - Środki Unii Europejskiej     5 731 587.82 zł brutto  
Budżet Województwa Opolskiego                1 011 456.68 zł brutto
 
Czas realizacji:  12.09.2011 r. - 21.06.2013 r.
 
Zakres robót:
Długość przebudowanej drogi wojewódzkiej wynosi 4.3510 km
Projekt zakładał poprawę parametrów technicznych drogi, wykonanie nowej konstrukcji z przystosowaniem jej do przenoszenia obciążeń w wysokości 115 kN/oś.
Jest to droga klasy Z .
W ramach rozbudowy drogi wykonano :
 • rozbudowę drogi do szerokość 6 m,
 • przebudowę skrzyżowania – typ rondo,
 • przebudowę i budowę zjazdów ,
 • budowę przepustów pod zjazdami,
 • przebudowę urządzeń sieci energetycznej,
 • przebudowę oświetlenia,
 • przebudowę urządzeń sieci telekomunikacyjna,
 • budowę elementów bezpieczeństwa ruchu.
   

  Mnichus przed.jpeg
  Mnichus po.jpeg

  *zdjęcia "przed" i "po" realizacji
 --------------------------------------------------------------------------------
   
4.  „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 od km 25+199 do km 39+257,73 od m. Rożniątów do m. Gogolin”.
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
 
Wartość zadania:                                         37 609 622,72 zł brutto
Dofinansowanie - Środki Unii Europejskiej       31 880 316,52 zł brutto  
Budżet Województwa Opolskiego                    5 729 306,20 zł brutto

Czas  realizacji:    30.11.2012 r. - 17.01.2014 r. (w trakcie realizacji)

 
Zakres robót:
Długość przebudowanej drogi wojewódzkiej wynosi 14,06 km
Projekt zakładał poprawę parametrów technicznych drogi, wykonanie nowej konstrukcji z przystosowaniem jej do przenoszenia obciążeń w wysokości 115 kN/oś.
Jest to droga klasy G .
W ramach rozbudowy odcinka drogi  wykonano :
 • budowę nowej konstrukcji jezdni - szerokości  6,0 ÷7,00m (2x3,00m poza terenem zabudowanym i 2 x 3,50m w terenie zabudowanym),
 • budowę chodników szerokości  2,00m  
 • przebudowę skrzyżowań w zakresie poprawy geometrii skrzyżowań i widoczności,
 • budowę i przebudową przepustów pod drogą  wojewódzką,
 • budowę przepustów pod zjazdami,
 • budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
 • budowę zatok autobusowych,  
 • dla potrzeb odwodnienia drogi : budowę kanalizacji deszczowej wraz z budową zbiorników odparowujących oraz odbudową i regulacją rowów przydrożnych,
 • przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci energetycznych i teletechnicznych, wodociągowych w miejscach kolizji z przebudowywaną drogą,
 • Budowę oświetlenia ulicznego w rejonie zatok autobusowych oraz przejść dla pieszych;
 • Wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome.

gogolin przed.jpeg
gogolin po.jpeg

*zdjęcia "przed" i "po" realizacji

 

                                                                                         
 
×

Wyszukaj w serwisie