• Logo - Dofinansowane Przez Unię Europejską
 • BIP
 • WCAG
 • XML
Nagłówek

Inwestycje współfinansowane ze środków unijnych.

 
1. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 Bierdzany - Zawadzkie w km 26+339,55  - 29+587,26 wraz z remontem nawierzchni jezdni w km 26+031,57 – 26+339,55”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013.  
Okres realizacji Projektu:     24.06.2009 r. do 25.08.2009 r.
Koszt realizacji Inwestycji:  7,12 mln PLN, w tym 5,66 mln PLN dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO 2007 – 2013.
Zakres zadania:
 • przebudowę drogi na odcinku 3,555 km,
 • przebudowa przejazdu kolejowego,
 • budowę zjazdów na drogi leśne,
 • budowę przepustów pod zjazdami,
 • przebudowę skrzyżowania zwykłego na skanalizowane.
   

  bierdzany zaw. przed.jpeg
  bierdzany zaw. po.jpeg

  *zdjęcia "przed" i "po" realizacji
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
2.  „Budowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 414 Opole – Łącznik – Lubrza o długości 576 mb w miejscowości Górki – Winów, w zakresie obejmującym odbudowę nasypu drogowego, budowę jednostronnego chodnika i kanalizacji deszczowej oraz przebudowę nawierzchni i przepustu drogowego, kategoria obiektów: XXV- drogi, XXVI – sieci kanalizacyjne, XXVIII – obiekty mostowe”
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013. 
 
Okres realizacji Projektu:      18.05.2009 r. do 25.09.2009 r.
Koszt realizacji Inwestycji:   2.54 mln PLN w tym 2,15 mln PLN dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO na lata 2007 – 2013
Zakres zadania:
 • długość przebudowywanego odcinka: 576 mb,
 • przebudowę korpusu drogowego na długości 325 m,
 • budowę chodnika o szerokości 2,0 m na długości 565 mb,
 • budowę nowej nawierzchni drogowej 5 730 m2,
 • powierzchnię poszerzeń 288 m2,
 • budowę kanalizacji deszczowej na dł. 493 mb,
 • budowę separatora – 1 szt.
   

  górki winów w trakcie.jpeg
  górki winów po.jpeg

  *zdjęcia "w trakcie" i "po" realizacji

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3.   „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w miejscowości Przywory km 17+226,00 – km 18+766,00”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013.  
Okres realizacji Projektu:     01.07.2009 r. do 15.12.2009 r.
Koszt realizacji Inwestycji:   4,92 mln PLN, w tym 4,18 mln PLN dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO 2007 – 2013.
Zakres zadania:
 • przebudowę drogi na odcinku 1,540 km,
 • budowę ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku 1,540 km,
 • przebudowę zatok autobusowych – 4 szt.,
 • kolektor kanalizacji deszczowej: 1813,30 m,
 • separatory 2 szt

  

przywory w trakcie.jpeg
przywory po.jpeg

*zdjęcia "w trakcie" i "po" realizacji

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 

4.   „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 w m. Pietraszów”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.  

 

Okres realizacji Projektu:  30.05.2009 - 12.06.2009 r.
 
Koszt realizacji Inwestycji:   2.46 mln PLN w tym 1,85 mln PLN dotacja EFRR 

 
Zakres zadania obejmował:
 • nawierzchnia 65 065 m2
 • przebudowa drogi 1000 mb
 • kanalizacja 460 mb
 • separator 1 szt.
 • chodniki 840 mb
 • zatoka autobusowa 1 szt.
 • remont mostu

 

 pietraszów przed.jpeg
pietraszów po.jpeg

*zdjęcia "przed" i "po" realizacji

 

-------------------------------------------------------------------

 

5.   „Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 426, 463 i 901 w miejscowości Zawadzkie”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.  
Okres realizacji Projektu:     30.05.2009 - 12.06.2009 r. 

Koszt realizacji Inwestycji:   2.09 mln PLN w tym 1.42 mln PLN dotacja EFRR 

Zakres zadania obejmował:

 • przebudowa skrzyżowania zwykłego na rondo w tym:
 • nawierzchnia 3491 m2
 • kanalizacja 56 mb
 • chodniki 300 m2
 • wycinka drzew 109 szt.
 • rowy
 • oświetlenie ronda
   

  zawadzkie przed.jpeg
  zawadzkie po.jpeg

  *zdjęcia "przed" i "po" realizacji

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 

6. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 Granica Państwa – Paczków”.„Zwiększenie transgranicznej dostępności Vidnava - Paczków”
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POWT RCz-RP 2007-2013. 
Watrość inwestycji:    3.946.662,70
 
Termin realizacji: 10.09.2009 r. - 19.10.2009 r.
 

Zakres inwestycji:

 • przebudowa drogi na dł. ok 3 km
 • poszerzenie jezdni do szerokości 7m na całej długości przedmiotowego odcinka (kategoria obciążenia ruchem KR 4),
 • wzmocnienie pobocza poprzez jego utwardzenie,
 • wyprofilowanie i wzmocnienie nawierzchni,
 • oczyszczono i wzmocniono obiekty inżynieryjne,
 • konserwacja rowów na całej długości oraz w obrębie skarp , korony drogi i przepustów,
 • oznakowanie pionowe i poziome drogi.

paczków przed.jpeg
paczków po.jpeg

*zdjęcia "przed" i "po" realizacji

 

 

(*dokumentacja fotograficzna dotępna na http://bip.biuletyn.info.pl w zakładce "Wydział budowy") 


 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

×

Wyszukaj w serwisie