• BIP
  • WCAG
  • XML
Nagłówek

2015

Logo.jpeg

1. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w miejscowości Pietna od km 1+144 do km 3+893"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 

Wartość zadania:                                                      8 973 275, 66  zł brutto
Dofinansowanie - Środki Unii Europejskiej        7 627 284, 31  zł brutto  
Budżet Państwa                                                            897 327, 56 zł brutto

Czas realizacji: 19.08.2015 - 30.11.2015

Wykonawca robót budowlanych :
DROG-BUD Sp. z o.o. Lubojenka, ul. Prosta 88/90 42-209 Częstochowa

Długość przebudowanej drogi wojewódzkiej wynosi 2,75 km.
Jest to droga klasy G o kategorii ruchu  KR 4, Typ przekroju: drogowy (lokalnie półuliczny i uliczny).

W ramach rozbudowy odcinka drogi  wykonano :
- rozbiórkę istniejącej nawierzchni drogowej, wzmocnienie podłoża i budowa nowej konstrukcji drogowej na długości  2,75 km o szerokości 7,00 m,                                                   
- budowę ciągu pieszo - rowerowego o długości 2,75 km.,
- budowę chodnika na długości 0,54 km,
- przebudowę i budowę zatok autobusowych,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, 
- przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
- przebudowę przepustów pod drogą,
- budowę zatoki postojowej,
- montaż elementów bezpieczeństwa ruchu ( bariery energochłonne, punktowe elementy odblaskowe, ITS),                                   - przebudowę sieci instalacyjnych : teletechnicznych i wodociągowych.       

      

 

zdjęcie 1.jpeg

zdjęcie 2.jpeg

zdjęcie 3.jpeg

zdjęcie 4.jpeg

zdjęcie 5.jpeg

zdjecie 6.jpeg

 

Zdjęcia inwestycji "przed" i "po"Logo.jpeg

2. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Górki - Chrząszczyce  od km 12+980 do km 14+300"    

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 

Wartość zadania:                                                      3 676 941, 50  zł brutto
Dofinansowanie - Środki Unii Europejskiej        3 125 400, 27  zł brutto  
Gmina Prószków                                                          533 373, 14 zł brutto

Czas realizacji: 11.08.2015 - 16.11.2015

Wykonawca robót budowlanych :
DROG-BUD Sp. z o.o. Lubojenka, ul. Prosta 88/90 42-209 Częstochowa

Długość przebudowanej drogi wojewódzkiej wynosi 1,32 km.
Jest to droga klasy G o kategorii ruchu  KR 4.

W ramach rozbudowy odcinka drogi  wykonano :
- rozbiórkę istniejącej nawierzchni drogowej, wzmocnienie podłoża i budowa nowej konstrukcji drogowej na długości  1,32 km o szerokości 6,00 m,                                                   
- budowę ciągu pieszego - rowerowego o długości 0,82 km.,
- budowę chodników na długości 0,434 km,
- przebudowę i budowę zatok autobusowych,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, 
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- budowę rowów przydrożnych,                                                                                                                                                                                  - przebudowę sieci instalacyjnych:  teletechnicznych i wodociągowych.      

 

Obraz7.jpeg

Obraz8.jpeg

Obraz9.jpeg

Obraz10.jpeg

Obraz11.jpeg

Obraz12.jpeg

 

Zdjecia inwestycji "przed" i "po" Logo.jpeg

3. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w miejscowości Kup od km 17+575 do km 19+340"    

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 

Wartość zadania:                                                      8 924 123, 82  zł brutto
Dofinansowanie - Środki Unii Europejskiej        7 683 676, 31  zł brutto  
Budżet Państwa                                                           490 807, 51 zł brutto                                                                                                              Gmina Prószków                                                          749 640, 00 zł brutto

Czas realizacji: 11.08.2015 - 24.12.2015

Wykonawca robót budowlanych :
DROG-BUD Sp. z o.o. Lubojenka, ul. Prosta 88/90 42-209 Częstochowa

Długość przebudowanej drogi wojewódzkiej wynosi 1,765 km.
Jest to droga klasy G o kategorii ruchu  KR 4.

W ramach rozbudowy odcinka drogi  wykonano :
- rozbiórkę istniejącej nawierzchni drogowej, wzmocnienie podłoża i budowa nowej konstrukcji drogowej na długości  1,765 km o szerokości 7,00 m,                                                   
- budowę ciągu pieszego - rowerowego o długości 1,754 km.,
- budowę chodników na długości 1,256 km,
- budowę zatok autobusowych,
- budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej,
- przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, 
- przebudowę przepustów pod drogą,
- budowę zatoki postojowej,                                                                                                                                                                                        - montaż elementów bezpieczeństwa ruchu ( bariery energochłonne, punktowe elementy odblaskowe, ITS),                                   - budowę rowów przydrożnych,                                                                                                                                                                                  - rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu przez rzekę Brynica,                                                                                                           - przebudowę sieci instalacyjnych: linii energetycznych, oświetlenia ulicznego, teletechnicznych, wodociągowych, gazowych. 

 

Obraz13.jpeg

Obraz14.jpeg

Obraz15.jpeg

Obraz16.jpeg

Obraz17.jpeg

Obraz18.jpeg

Zdjęcia inwestycji "przed" i "po"4. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 378 na odcinku km 12+604 - 16+089 w m. Gnojna oraz na odcinkach: Zielonkowice - Gnojna i Lubcz - obwodnica Grodkowa"   

Inwestycja zrealizowana ze środków własnych Województwa Opolskiego

 

Wartość zadania:                                                      5 885 527, 05  zł brutto

Czas realizacji: czrewiec - grudzień.2015

Wykonawca robót budowlanych :
DROG-BUD Sp. z o.o. Lubojenka, ul. Prosta 88/90 42-209 Częstochowa

Całkowita długość przebudowy ( 3 odcinki ) wynosi  5,785 km, w tym Gnojna - 3,485 km , Zielonkowice - Gnojna - 0,55 km oraz Lubcz - obwodnica Grodkowa - 1,75 km.
Jest to droga klasy Z.

W ramach rozbudowy wykonano :
- rozbiórkę istniejącej nawierzchni drogowej, wzmocnienie podłoża i budowa nowej konstrukcji drogowej na długości  5,785 km o szerokości 5,50 m,                                                  
- budowę chodników na długości 0,15 km,
- przebudowę i budowę zatok autobusowych,
- przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, 
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- montaż elementów bezpieczeństwa ruchu                                                                                                                                                          - budowę rowów przydrożnych,                                                                                                                                                                                   - wykonanie placu manewrowego,
- wzmocnienie i utwardzenie poboczy.     

 

zdj1.jpeg

zdj2.jpeg

zdj3.jpeg

zdj4.jpeg

zdj5.jpeg

zdj6.jpeg

Zdjęcia inwestycji "przed" i "po"Logo.jpeg

5. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odcinku Olesno - Łowoszów wraz z przebudową obiektu mostowego od km 16+525,48 do km 18+613,52"     w trakcie realizacji

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 

Wartość zadania:                                                      7 436 226, 06  zł brutto
Dofinansowanie - Środki Unii Europejskiej        6 320 792, 15  zł brutto  
Budżet Państwa                                                         743 622, 60 zł brutto                                                                                                                Gmina Olesno                                                               172 663, 00 zł brutto

Czas realizacji: 31.07.2015 - 31.08.2016

Wykonawca robót budowlanych :
REMOST Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek, Spółka jawna, 46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26.

Długość przebudowanej drogi wojewódzkiej wynosi 2,088 km.
Jest to droga klasy Z o kategorii ruchu  KR 3.

W ramach rozbudowy odcinka drogi  wykonano :
- rozbiórkę istniejącej nawierzchni drogowej, wzmocnienie podłoża i budowa nowej konstrukcji drogowej na długości  2,088 km o szerokości 7,00 m,                                                   
- budowę ciągu pieszo - rowerowego o długości 1,523 km.,
- budowę chodników na długości 0,931 km,
- przebudowę i budowę zatok autobusowych,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, 
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- montaż elementów bezpieczeństwa ruchu ( bariery energochłonne, punktowe elementy odblaskowe, ITS),                                  - budowę rowów przydrożnych,                                                                                                                                                                                   - budowę ścian oporowych,
- wyburzenie istniejącego obiektu mostowego i budowa nowego obiektu nad rzeką Stobrawą,                                                               - przebudowę sieci instalacyjnych: linii energetycznych, oświetlenia ulicznego, teletechnicznych, gazowych.         

 

Obraz1.jpeg

Obraz2.jpeg

Obraz3.jpeg

Obraz4.jpeg

Obraz5.jpeg

Obraz6.jpeg

 

Zdjęcia inwestycji "przed" i "w trakcie"

×

Wyszukaj w serwisie