• Logo - Dofinansowane Przez Unię Europejską
 • BIP
 • WCAG
 • XML
Nagłówek

Inwestycje współfinansowane ze środków unijnych.

 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odc. Przylesie - Grodków od km 14+444,00 do km 21+954,04.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Okres realizacji Projektu:   03.08.2006 r. do 30.11.2007 r.
Koszt inwestycji:   28,4 mln Pln, w tym dotacja ze środków  EFRR 18,7 mln PLN.

Przedmiot inwestycji  
Przebudowa i wzmocnienie konstrujcji jezdni istniejącej DW nr 401 na odc. długości 7,5 km wraz z dobudową obustronnych poboczy o szer. 2,0 m i długości 15,02 km, budowa i przebudową chodników oraz wjazdów na dł. 1,14 km, modernizacją 4 zatok autobusowych, budowie 4 przepustów drogowych, przebudową 8 skrzyżowań i przebudową 13 przejść dla pieszych.

 

pzryl grod przed.jpeg
przyl grod po.jpeg

*zdjęcia "przed" i "po" realizacji


 

-----------------------------------------------------------------------------------------
 
2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 411 od granicy państwa do m. Głuchołazy.
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechy - Polska.

Okres realizacji Projektu:   09.06.2006 r. do 31.07.2007 r.
Koszt Inwestycji:  8,1 mln Pln, w tym dotacja ze środków EFRR 6,1 mln PLN.
 
 
Zakres Inwestycji
 • remont i poszerzenie nawierzchni, szerokość jezdni - 6,5 m,
 • przebudowa i budowa nowych chodników dł. 5 km, szer. 2,0 m,
 • budowa ciągu pieszo-rowerowego długości 2,1 km
 • budowa przejścia bezkolizyjnego w formie kładki dla pieszych, nad ciekiem wodnym "Prudnik"
 • budowa kanalizacji deszczowej o dł. ponad 2 km,
 • przebudowa przepustów - 45 szt.
 • usunięcie kolizji z siecią gazową, elektroenergetyczną i teletechniczną,
 • oznakowanie pionowe, poziome, bariery i poręcze ochronne

 

 

 

(*dokumentacja fotograficzna dotępna na http://bip.biuletyn.info.pl w zakładce "Wydział budowy") 

 

pzryl grod przed.jpeg
przyl grod po.jpeg

*zdjęcia "przed" i "po" realizacji
×

Wyszukaj w serwisie