• Logo - Dofinansowane Przez Unię Europejską
  • BIP
  • WCAG
  • XML
Nagłówek

Inwestycje współfinansowane ze środków unijnych.

1. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 426 na odcinku Olszowa-Zalesie dł. 5 km

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Okres realizacji Projektu:   07.06.2005 r. do 06.10.2006 r.

Koszt realizacji inwestycji:   20,0 mln Pln,
w tym 13,8 mln PLN dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR.
 
Zadanie to obejmowało przebudowę drogi na odcinku 5 km, a także przebudowę przepustów drogowych w ilosci 5 sztuk oraz wiaduktu drogowego. 

Zakres robót:
1
) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, czyli roboty pomiarowe sytuac. - wys., usunięcie drzew i krzewów oraz warstwy humusu, montaż tablic informacyjnych, rozebranie nawierzchni oraz warstwy podbudowy, a także elementów  ogrodzeń, tj. barier drogowych i poręczy ochronnych, a następnie roboty ziemne.
2) W ramach robót dodatkowych, które wyniknęły w trakcie realizacji inwestycji wykonano ulepszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wapnem oraz doziarnienie warstwy wzmacniającej podłoże. Wykluczono w ten sposób nieprawidłowe zagęszczenie warstwy uniemożliwiające przeniesienie naprężenia generowanego przez przewidywany na tym odcinku ruch pojazdów. 
3) Prace związane z przebudową pięciu przepustów – wykonanie murów oporowych, pachwinowych (betonowanie z wykonaniem zbrojenia, wykonanie izolacji), ław fundamentowych
4) W zakresie modernizacji wiaduktu wykonano: 
a) konstrukcja belek-przygotowanie i montaż zbrojenia prętami dźwigarów głównychi belek poprzecznych, wzmocnienie belek
b) płyta pomostowa – przygotowanie i montaż zbrojenia,
c) nadbudowa skrzydeł-zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi oraz betonowanie scian prostych,
d) chodniki-zbrojenie konstrukcji chodników wraz z betonowaniem (wsporniki i gzymsy)
e) ułożenie nawierzchni chodników - Terapoxy gr.1cm
f) wykonanie elementów odwodnienia
5) Roboty nawierzchniowe 

DSC07823.jpeg
25.09.2006 olszowa 045.jpeg

*zdjęcia "przed" i "po" realizacji


 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 426 na odcinku Zalesie Śląskie - Sławięcice.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 

Okres realizacji Projektu:  
29.05.2006 r. do 30.11.2006 r.

Koszt realizacji inwestycji: 
11,6 mln Pln, w tym 8,7 mln PLN dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR.


Przedmiot inwestycji: 
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 od km 30+374 do km 33+330 wraz z odwodnieniem oraz przebudową przepustów.
Inwestycja podyktowana wzmozonym ruchem pojazdów ciężarowych co spowodowało pogorszenie stanu technicznego drogi. Występujące koleiny oraz liczne deformacje spowodowały konieczność wprowadzenia miejscowego ograniczenia prędkości do 40km/h.

Opis projektu:
Przedmiotem inwestycji była modernizacja istniejącej drogi wojewódzkiej nr 426 na odcinku długości 2,953 km, polegająca na wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni drogi z dostosowaniem jej do kategorii ruchu KR4, poszerzeniu jezdni do 7,0 m, a także budowie dwustronnych pasów awaryjnych o szerokości 2,0 m.
Projekt przewidywał przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego. Projektowana oś modernizowanej drogi została przesunięta o 0,8-1,0 m względem osi istniejącej.

 zal sł przed.jpeg
zal sł po.jpeg

 

*zdjęcia "przed" i "po" realizacji

 

 

(*dokumentacja fotograficzna dotępna na http://bip.biuletyn.info.pl w zakładce "Wydział budowy") 

×

Wyszukaj w serwisie