• BIP
  • WCAG
  • XML
Nagłówek

Inwestycje realizowane ze środków własnych Województwa Opolskiego.

1. Budowa chodnika, kolektora burzowego, poszerzenie jezdni przy DW nr 463 Bierdzany- Zawadzkie  w m. Antoniów.

2. Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu DW nr 411 w m. Podkamień.

3. Budowa chodnika wraz z odwodnieniem i wykonaniem nawierzchni bitumicznej w m. Klisino w ciągu DW nr 416.

4. Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu DW nr 410 w m. Kędzierzyn - Koźle.

5. Budowa chodnika i ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem przy DW nr 409 ul. Prudnicka w m. Steblów.

6. Przebudowa DW nr 409 w m. Rożniątów.

7. Modernizacja drogi i budowa chodnika w ciągu DW nr 458 Obórki-Lewin Brzeski-Popielów w m. Jankowice.

8. Przebudowa DW nr 396, budowa chodnika oraz kanalizacji deszczowej w m. Przeczów.

9. Przebudowa odcinka DW nr 461 Jełowa-Dąbrówka Łubniańska, w m. Jełowa.

10. Budowa ciągu pieszo-jezdnego oraz budowa kanalizacji deszczowej z urządzeniami do podczyszczania wód deszczowych w pasie DW nr 457 Brzeg-Dobrzeń Wlk. w m. Kościerzyce.

11. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odnową nawierzchni DW nr 457 na odcinku stare Siołkowice - Popielów.

12. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW nr 451 w m. Namysłów.

13. Budowa chodnika w ciągi DW nr 416 w Nowej Cerekwi.

14. Budowa chodnika wraz z poszerzeniem przepustu w ciągu DW nr 416 w m. Ściborowice.

15. Budowa chodnika przy DW nr 425 w m. Dziergowice.

×

Wyszukaj w serwisie