• Logo - Dofinansowane Przez Unię Europejską
  • BIP
  • WCAG
  • XML
Nagłówek

Inwestycje współfinansowane ze środków unijnych.

1. Przebudowa przepustu i odcinka drogi wojewódzkiej nr 414 w m. Krobusz

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, pn. "Przebudowa przepustu i odcinka drogi wojewódzkiej nr 414 w miejscowości Krobusz" 
 
Zadanie to obejmowało przebudowę drogi na odcinku 640 m, korektę łuku poziomego - "czarny punkt", a także przebudowę przepustu drogowego. W związku z rozpoczęciem procedury przetargowej poprzez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych w dniu 07.04.2005 r. odbyło sie otwarcie ofert, w wyniku którego wyłoniono Wykonawców na realizację w/w zadania.   
 
Wartość inwestycji:  1 435 195,34 Pln, z czego 75% tj. 1 076 396,49 Pln stanowi wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
 
 
Osiągnięte cele:
- likwidacja "czarnego punktu" poprzez korektę łuku poziomego,
- poprawa parametrów drogi,
- rozbudowa układu komunikacyjnego,
- zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- poprawa dostepności komunikacyjnej regionu i jej powiązania z krajowym i międzynarodowym układem transportowym,
- zmniejszenie kosztów związanych z eksploatacją pojazdów, kosztów czasu pracy oraz kosztów społecznych generowanych przez skutki wypadków i kolizji drogowych,
- wzrost atrakcyjności regionu.
 
Krobusz przed   
Krobusz przed
*zdjęcia "przed" i "po" realizacji

 

 

 (*dokumentacja fotograficzna dotępna na http://bip.biuletyn.info.pl w zakładce "Wydział budowy") 

×

Wyszukaj w serwisie