• Facebook ZDW Opole
  • BIP
  • WCAG
Nagłówek

Reklamy w pasie drogowym

Reklamy
 
Aby została wydana Decyzja w sprawie zezwolenia na ustawienie reklam w pasie drogowym należy złożyć w tutejszym Zarządzie następujące dokumenty:
 
- podanie z określeniem terminu ustawienia reklamy;
- projekt kolorystyczny reklamy z jej wymiarami (długość, szerokość, informacją jedno- lub dwu-stronna) - 3 egz.;
- plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z lokalizacją reklamy (odległości od elementów pasa drogowego /krawędź jezdni, chodnik, istniejące znaki, itp.) – 3 egz.;
- zgodę właściciela słupów energetycznych lub teletechnicznych w przypadkach, gdy reklamy umieszczane zostają na słupach.
 
 
Stawki opłat za umieszczenie reklamy w pasach drogowych dróg wojewódzkich

Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego naliczane są na podstawie Uchwały Nr XXI/182/2004 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 maja 2004 r. opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 42 z dnia  24.06.2004 r. oraz Uchwały Nr XII/149/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 listopada 2011 r. opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 29 z dnia  10.01.2012 r.

-  opłata  za 1m2/1dzień                         2,00 zł
 Załącznik:

PDF_zalacznik273_ (246,64KB)

PDFUchwała Nr XXI_182_2004 w sprawie opłat za zajęcie i umieszczenie.pdf (90,72KB)


Warunki umieszczania reklam i tablic informacyjnych w pasach drogowych (dotyczy terenów zabudowanych):
 
1) Zabrania się umieszczania reklam i tablic informacyjnych w pasach drogowych:
- na skrzyżowaniach i w odległości mniejszej niż 50 m od skrzyżowania;
- w sposób zasłaniający znaki;
- w sposób ograniczający widoczność pionową i poziomą na drodze;
- na barierach ochronnych i tablicach prowadzących;
- w postaci urządzeń odbijających światło (np. folii odblaskowej lub innych elementów odblaskowych);
- na konstrukcjach wsporczych znaków drogowych;
- w odstępach mniejszych niż 30m od siebie i od znaków drogowych;
- stosowania kolorów: żółtego, czerwonego, zielonego, niebieskiego stanowiących tło reklamy;
- na słupach poniżej wysokości 4,5m;
- na słupach na których już została umieszczona inna reklama lub znak drogowy;
 
2) W przypadku uzyskania zezwolenia właściciel reklamy lub tablicy informacyjnej zobowiązany jest do:
- utrzymania tablic reklamowych w estetycznym stanie;
- wykaszania trawy w obrębie ustawionych tablic;
- czasowego usuwania na swój koszt w przypadku przebudowy;
- uiszczania opłat zgodnie z wydaną przez zarząd decyzją.
 
3) Zarząd Drogi w przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego tablic lub konstrukcji zobowiązuje właściciela do jej naprawienia w określonym terminie, a w przypadku nie dostosowania się – do usunięcia reklamy z pasa drogowego na koszt właściciela.
 
4) Zarząd drogi zastrzega sobie możliwość:
- cofnięcia zezwolenia, o ile stwierdzi, ze wygląd, wielkość reklamy lub jej lokalizacja jest niezgodna z wydanym zezwoleniem;
- natychmiastowego usunięcia tablicy w przypadku stwierdzenia, że zagraża ona bezpieczeństwu użytkowników drogi.

×

Wyszukaj w serwisie