• Logo - Dofinansowane Przez Unię Europejską
  • BIP
  • WCAG
  • XML
Nagłówek

Przebudowa kolejnego mostu w ciągu drogi 419

Przekazanie placu budowy wykonawcy nastąpiło 15,07,2009

Zakres przebudowy:

- Organizacja ruchu zastępczego

- Roboty rozbiórkowe częsci skrzydełek, nadbetonu, nawierzchni jezdni i chodników

- Wykonanie na płycie pomostowej warstwy zbrojonego betonu

- Wykonanie wspornika i kap chodnikowych na skrzydełkach

- Montaż desek gzymsowych

- Umocnienie brzegów i skarp

- Wymiana  nawierzchni na obiekcie i dojazdach

- Montaż barieroporęczy typu sztywnego na obiekcie i barier ochronnych SP/06 na dojazdach.

Planowane zakończnie przebudowy -  30,11,2009.

remont mostu.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie