• BIP
  • WCAG
  • XML
Nagłówek

Przebudowa mostu w ciągu drogi nr 419 (Branice Zamek) - zakończona przed terminem

Przekazanie placu budowy i rozpoczęcie prac nastąpiło 05,02.2009r Termin umowny zakończenia prac ustalony był na 31,08,2009r 

 

 most2

Zakres robót obejmował:

1. Organizację ruchu zastępczego

2. Roboty rozbiórkowe części podpór i skrzydeł, nawierzchni budowy

3. Wykonanie na płycie pomostowej w/w zbrojonego betonu

4. Wykonanie jednostronnego chodnika o szer. 1,5m na moście

5. Wykonanie żelbetowego płaszcza podpór mostu

6. wykonanie bariero poręczy typu sztywnego

7. wykonianie nawierzchni na obiekcie i na dojazdach

Prace zakończono przed terminem i  protokół odbioru końcowego podpisano 02,07,2009.

 most1

 

×

Wyszukaj w serwisie