• BIP
  • WCAG
  • XML
Nagłówek

DYŻURY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

DYŻURY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG 

Z chwilą rozpoczęcia prac przy zimowym utrzymaniu dróg w Oddziałach Terenowych oraz w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu, wprowadzone będą dyżury przy kierowaniu i koordynowaniu prac.

Czas pełnienia dyżurów uzależniony będzie od warunków atmosferycznych i stanu przejezdności dróg.

Dyżur prowadzony będzie w godzinach:

I zmiana      6.00-14.00

II zmiana   14.00-22.00

III zmiana   22.00- 6.00
 

W czasie pełnienia dyżurów w ZDW w Opolu podawane będą do środków masowego przekazu i jednostek administracji państwowej komunikaty o stanie nawierzchni, pracy sprzętu i utrudnieniach spowodowanych warunkami zimowymi występującymi na sieci dróg wojewódzkich.

Informacji o zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich na terenie województwa opolskiego (bez miasta Opola) udzielać będzie dyżurny Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu pod numerem telefonu:

  77/ 459 18 80 

Komunikaty o zimowym utrzymaniu dróg dostępne będą  na stronie internetowej www.zdw.opole.pl 

e-mail:

×

Wyszukaj w serwisie