• BIP
  • WCAG
  • XML
Nagłówek

Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DW 461 w Dąbrówce Łubniańskiej

Zgodnie z §12, ust.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarządzeniem zawiadamiamy, że  od 27.05.2024 roku zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na drodze wojewódzkiej 461 w Dąbrówce Łubniańskiej zgodnie z zatwierdzeniem.

Planowany termin przywrócenia stałej organizacji ruchu: 31.12.2024 rok.

Poniżej plan objazdu, prosimy o korzystanie z dróg zaznaczonych na mapie : 

Trasa objazdu z miejscowościami 2.png

×

Wyszukaj w serwisie