• BIP
 • WCAG
 • XML
Nagłówek

Przebudowa skrzyżowań w Ozimku

Rozbudowa skrzyżowań w ciągu DW 463

Podpisaliśmy umowę na rozbudowę skrzyżowań w ciągu DW nr 463. Dzięki tej inwestycji ruch w Ozimku zostanie upłynniony, a wyjazd z huty i obiektów handlowych stanie się prostszy.

1.jpeg

Zakres opracowania:

 1. Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 463 z drogą gminną 103354O – ul. Hutnicza – skrzyżowanie typu rondo
 2. Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 463 z drogą powiatową 1712O –ul. Kolejowa,
 3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 o łącznej długości ok. 0,23 km -klasa techniczna G, nośność nawierzchni 115kN/oś,
 4. Przebudowa i budowa chodników
 5. Przebudowa i budowa zjazdów publicznych i indywidualnych,
 6. Odwodnienie drogi poprzez budowę kanalizacji deszczowej
 7. Dostosowanie projektowanych obiektów budowlanych do korzystania przez osoby niepełnosprawne,
 8. Urządzenie zieleni w tym ewentualna wycinka drzew i krzewów znajdujących się w pasie drogi,
 9. Budowa elementów bezpieczeństwa ruchu,
 10. Przebudowa urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową (przebudowa wodociągu, przebudowa gazociągu, przebudowa sieci elektroenergetycznej, przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych, budowa kanału technologicznego),
 11. Budowa oświetlenia drogowego

 

 

Dotychczasowe działania na DW 463 w obrębie

GMINY OZIMEK:

2016

 • Remont chodnika w Ozimku za kwotę 66 026,00 zł (0,1 km)

2017

 • Rozbudowa nawierzchni ul. Powstańców Śląskich w Ozimku za kwotę 532 042,77 zł (0,4 km)

2018

 • Przebudowa drogi wojewódzkiej Ozimku za kwotę 676 535,18 (0,5 km)

2019

 • Rozbudowa drogi wraz z przebudową mostu w Dylakach za kwotę 2 706 071,27  (0,25 km)
 • Przebudowa chodnika w Ozimku (od Banku do sklepu AGD) za kwotę 437 512,99 (0,25 km)
 • Przebudowa mostu w Antoniowie za kwotę 1 468 637,53 (0,1 km)

2020

 • Przebudowa chodnika w Antoniowie za kwotę 485 000,00 (0,7 km)

2021

 • Remont chodnika w Ozimku za kwotę 233 205,00 (0,45 km)
 • Remont nawierzchni w Krasiejowie w Ozimku za kwotę 69448,26 (0,1 km)

2022

 • Remont chodnika w Ozimku za kwotę 291 545,61 (0,43 km)

2023

 • Wzmocnienie nawierzchni na DW 463 ul. Wyzwolenia za kwotę 1 665 581,17 (1,1 km)
 • Remont chodnika w Antoniowie za 145 000,00 (0,14 km)

 

×

Wyszukaj w serwisie