• BIP
  • WCAG
  • XML
Nagłówek

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Kup-Ładza

Logotypy_poziom-1.jpeg

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – WSPÓLNIE TWORZYMY NASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Województwo Opolskie uzyskało dotację z Unii Europejskiej na projekt pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Kup-Ładza

Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 początek od około km 19+332 (od zjazdu na końcu ścieżki pieszo rowerowej w m. Kup w kierunku Namysłowa) do km około 20+659 (do nowej nawierzchni w kierunku Kup) oraz budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odc. 19+332 do km ok 21+300 (do początku ścieżki pieszo rowerowej w m. Ładza).

Planowany zakres robót obejmuje: rozbudowę drogi, budowę ścieżki pieszo-rowerowej o dł. ok 2 km, przebudowę obiektu, przebudowę skrzyżowań, budowę kanalizacji i przebudowę rowów odwadniających, przebudowę nawierzchni istniejących zjazdów, budowę poboczy, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Realizacja ww. inwestycji przyczyni się do rozwoju sieci drogowej dróg wojewódzkich województwa opolskiego. W sposób zasadniczy poprawi się stan techniczny drogi, wzmocniona zostanie dostępność komunikacyjna i spójność terytorialna. Wprowadzone rozwiązania wpłyną na zwiększenie efektywności transportu, płynność ruchu oraz poprawę bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg, tj. pieszych i rowerzystów. Droga wojewódzka 454 charakteryzuje się dużym natężeniem ruchu, jest ona również priorytetowym ciągiem komunikacyjnym dla ruchu tranzytowego, w związku z tym realizowana inwestycja drogowa umożliwi również ruch pojazdów ciężarowych o dopuszczalnym nacisku osi napędowej do 11,5 tony.

Z projektu korzystać będą okoliczni mieszkańcy, turyści, przedsiębiorcy oraz inni użytkownicy infrastruktury drogowej.

Celem projektu jest poprawa spójności i dostępności komunikacyjnej województwa opolskiego. Zapewnienie dogodnego połączenia wewnątrz regionalnego w relacji północ-południe oraz poprawa połączenia z siecią dróg krajowych wpłynie na wzrost atrakcyjności naszego regionu, jako miejsca pracy, zamieszkania i wypoczynku.

#FunduszeEuropejskie

Wartość projektu: 16 300 000,00 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich:  11 410 000,00 zł

×

Wyszukaj w serwisie