• Facebook ZDW Opole
  • BIP
  • WCAG
Nagłówek

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w miejscowości Zdzieszowice

Logotypy_poziom-1.jpeg

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – WSPÓLNIE TWORZYMY NASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Województwo Opolskie uzyskało dotację z Unii Europejskiej na projekt pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w miejscowości Zdzieszowice”

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w miejscowości Zdzieszowice ma znaczenie gospodarcze dla naszego regionu, łączy Opole i Kędzierzyn-Koźle.

Projekt realizujemy, aby zapewnić udogodnienia kierowcom i bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu, tj. pieszych i rowerzystów oraz poprawić drogową spójność wewnętrzną analizowanego obszaru.

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę drogi o długości ok. 1,04 km, wymianę nawierzchni jezdni do przenoszenia większych obciążeń (rzędu 115 kN/oś), budowę ścieżki pieszo-rowerowej, chodników i poboczy, przebudowę przepustów, skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, budowę przejść dla pieszych wraz z oświetleniem, wykonanie odwodnienia drogi i wiele innych elementów poprawiających bezpieczeństwo.

Z projektu korzystać będą lokalni mieszkańcy oraz inni użytkownicy istniejącego układu komunikacyjnego, w tym przedsiębiorcy i turyści.

Celem projektu jest poprawa spójności i dostępności komunikacyjnej województwa opolskiego. Zapewnienie dogodnego połączenia komunikacyjnego na osi północ-południe oraz poprawa połączenia z siecią dróg krajowych wpłynie na wzrost atrakcyjności naszego regionu, jako miejsca pracy, zamieszkania i wypoczynku.

#FunduszeEuropejskie

Wartość projektu: 13  845 085,30 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Unijnych: 9 691 559,71 PLN

×

Wyszukaj w serwisie