• Facebook ZDW Opole
  • BIP
  • WCAG
Nagłówek

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 w miejscowości Kadłub Turawski

Logotypy_poziom-1.jpeg

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – WSPÓLNIE TWORZYMY NASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Województwo Opolskie uzyskało dotację z Unii Europejskiej na projekt pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 w miejscowości Kadłub Turawski”

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Kadłub Turawski (od km 6+263,10 do km 7+773,10) jest kolejnym etapem przebudowy przedmiotowego ciągu drogi.

DW 463 jest trasą o bardzo dużym znaczeniu gospodarczym dla naszego regionu. Bezpośrednio przy drodze zlokalizowanych jest wiele firm, a rozbudowywany odcinek leży w sąsiedztwie Jeziora Turawskiego i terenów rekreacyjnych często odwiedzanych przez turystów i społeczność lokalną.

Projekt realizujemy, aby poprawić bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu, w tym rowerzystów i pieszych.

W projekcie zaplanowano wymianę nawierzchni jezdni do przenoszenia większych obciążeń (rzędu 115 kN/oś), budowę chodników i poboczy, przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 463 z drogą powiatową nr 1705 O na typu rondo, budowę przejść dla pieszych wraz z oświetleniem, wykonanie odwodnienia drogi i wiele innych elementów poprawiających bezpieczeństwo.

Z projektu korzystać będą mieszkańcy województwa opolskiego oraz inni użytkownicy istniejącego układu komunikacyjnego, w tym przedsiębiorcy i turyści.

Celem projektu jest poprawa spójności i dostępności komunikacyjnej województwa opolskiego. Zapewnienie dogodnego połączenia wewnątrz regionalnego w relacji północ-południe oraz poprawa połączenia z siecią dróg krajowych wpłynie na wzrost atrakcyjności naszego regionu, jako miejsca pracy, zamieszkania i wypoczynku.

#FunduszeEuropejskie

Wartość projektu: 10 645 000,00 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Unijnych: 7 451 500,00 PLN

×

Wyszukaj w serwisie