• BIP
  • WCAG
  • XML
Nagłówek

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna

Logotypy_poziom-1.jpeg

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – WSPÓLNIE TWORZYMY NASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Województwo Opolskie uzyskało dotację z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna”

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w miejscowości Krogulna o długości ok. 1,9 km stanowi jeden z etapów długoterminowej przebudowy DW 454.

Droga ta jest najważniejszym ciągiem komunikacyjnym na osi północ-południe w Województwie Opolskim i dzięki jej rozbudowie poprawimy komfort jazdy oraz zwiększymy poziom bezpieczeństwa wszystkich użytkowników istniejącego układu komunikacyjnego.

Zakres inwestycji obejmuje dostosowanie nawierzchni jezdni do przenoszenia większych obciążeń (rzędu 115 kN/oś), budowę chodników i poboczy, przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi, budowę zatok autobusowych, budowę przejść dla pieszych wraz z oświetleniem, wykonanie odwodnienia drogi, przebudowę przepustów oraz istniejącej sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej, zabezpieczenie stawu hodowlanego i wiele innych elementów poprawiających bezpieczeństwo.

Celem realizacji inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz niechronionych użytkowników drogi, tj. pieszych i rowerzystów, jak również zapewnienie dogodnego połączenia z siecią dróg krajowych (w tym z drogą ekspresową S8). Nasze działania związane z rozbudową DW 454 pozytywnie wpłyną na obsługę społeczno-gospodarczą regionu.

#FunduszeEuropejskie

Wartość projektu: 22 878 000,00 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Unijnych: 16 014 600,00 PLN

×

Wyszukaj w serwisie