• Facebook ZDW Opole
  • BIP
  • WCAG
Nagłówek

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Kędzierzyn-Koźle - Brzeźce

Logotypy_poziom-1.jpeg

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – WSPÓLNIE TWORZYMY NASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Województwo Opolskie uzyskało dotację z Unii Europejskiej na projekt pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Kędzierzyn-Koźle - Brzeźce"

Droga wojewódzka nr 408 stanowi priorytetowy ciąg komunikacyjny w południowej części województwa opolskiego i ma charakter ponadregionalny (łączy Kędzierzyn-Koźle z Gliwicami). Ze względu na bliskość zakładów przemysłu chemicznego duży procent poruszających się pojazdów to pojazdy ciężarowe. Zadanie dotyczy odcinka drogi w km 0+171,33 - 1+702,00 o długości ok. 1,5 km i jest częścią planu rozwoju sieci dróg wojewódzkich.

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 408 Kędzierzyn-Koźle – Brzeźce w ciągu ul. Gliwickiej od skrzyżowania z ul. Kozielską do granicy miasta, wzmocnienie nawierzchni drogi do obciążenia 115 kN/oś, budowę chodników i ścieżki rowerowej, z której mogą korzystać piesi, budowę zatok autobusowych i poboczy, przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, zjazdów publicznych i indywidualnych, odwodnienia, a także przebudowę kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej SN i nN oraz oświetlenia.

Wykonanie inwestycji przyczyni się nie tylko do poprawy warunków przejazdu transportu ciężkiego, ale również do wzrostu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego i pieszego, w tym rowerzystów. Celem realizacji projektu jest zapewnienie płynność ruchu oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej województwa opolskiego, co z kolei wpłynie na rozwój aktywności inwestycyjnej naszego regionu.

#FunduszeEuropejskie

Wartość projektu: 11 328 287,89 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Unijnych: 7 929 801,52 PLN

 

 

×

Wyszukaj w serwisie