• Logo - Dofinansowane Przez Unię Europejską
 • BIP
 • WCAG
 • XML
Nagłówek

Przebudowa przepustów na DW 415 w Gwoździcach

                                                          

Zakończenie inwestycji:

 

Przebudowa przepustów wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej

nr 415 w Gwoździcach

 

Wartość inwestycji: 11,6 mln. zł.

Termin rozpoczęcia prac: maj 2023 r.

Termin zakończenia: listopad 2023 r.

 

Wykonawca: Bud-Bau Opole Sp. z o.o.

 

Zakres inwestycji:

 • Kompleksowa przebudowa drogi wojewódzkiej na odcinku 350 m:
  • rozebranie wszystkich warstw konstrukcji nawierzchni,
  • wykonanie nowej konstrukcji, uwzględniając pełną stabilizację i odwodnienie podłoża gruntowego - obciążenie 115 kN/oś i klasa techniczna G,
 • wykonanie bitumicznej ścieżki pieszo – rowerowej,
 • budowa przejścia dla pieszych z dedykowanym oświetleniem oraz doświetlenie przystanku autobusowego,
 • rozbiórka przepustów drogowych oraz budowa nowego w km 8+7100 i likwidacji przepustu w km 8+900,
 • budowa murów oporowych oraz montaż barier ochronnych,
 • kompleksowa przebudowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa kolidujących sieci tj.: wodociągowej, sanitarnej, teletechnicznej i energetycznej.

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie