• BIP
 • WCAG
 • XML
Nagłówek

DW 429 z Prószkowa w kierunku Zimnic Małych otwarta!

                                                          

Rozbudowa drogi wojewódzkiej 429 w miejscowości Prószków

 

Wartość inwestycji: 21,63 mln zł

w tym 21,5 mln zł - środki Województwa Opolskiego

oraz 130,00 tys. zł - Gmina Prószków

Zadanie zgłoszone w ramach dofinansowania z funduszy europejskich FEO 2021-2027

 

Termin realizacji inwestycji: październik 2022 r. – wrzesień 2023 r.

Wykonawca: DROG-BUD Sp. z o.o.

 

Zakres zrealizowanych prac:

 • Wykonanie  4,08 km nowej nawierzchni drogi wraz z jej wzmocnieniem o szerokości 7,00 m.
 • Budowa bitumicznej ścieżki rowerowej dwukierunkowej z dopuszczeniem ruchu pieszych - 4 km.
 • Przebudowa i budowa chodników z kostki betonowej na odcinkach wymagających zabezpieczenia ruchu pieszych.
 • Budowa wyspy spowalniającej ruch (1 szt.)
 • Przebudowa skrzyżowań z  drogami podporządkowanymi (3 szt.)
 • Przebudowa i budowa zjazdów publicznych i indywidualnych (69 szt.)
 • Budowa oświetlenia drogowego.
 • Budowa i przebudowa obiektów inżynierskich do klasy nośności A.
 • Odwodnienie drogi poprzez: kompleksową budowę kanalizacji deszczowej – w miejscach tego wymagających, budowa zbiornika retencyjno-infiltracyjnego, renowacja i odbudowa rowów przydrożnych oraz zapewnienie odwodnienia terenów przyległych.
 • Dostosowanie projektowanych obiektów budowlanych do korzystania przez osoby niepełnosprawne.
 • Budowa elementów bezpieczeństwa ruchu.

 

 

 

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie