• Logo - Dofinansowane Przez Unię Europejską
 • BIP
 • WCAG
 • XML
Nagłówek

Modernizacja DW 454 z Ziemiełowic do Namysłowa

Trwa modernizacja drogi wojewódzkiej nr 454 z Ziemiełowic do Namysłowa. Rozpoczęte w sierpniu prace powinny zakończyć się w grudniu.

 

Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Ziemiełowice-Namysłów

 

Wartość inwestycji: 4,6 mln zł brutto

Termin realizacji: sierpień – grudzień 2023

 

Wykonawca: LARIX Sp. z o.o. Lubliniec 

 

Zakres prac:

Inwestycja obejmuje odcinek drogi wojewódzkiej nr 454 o długości 1,75 km na którym wykonane zostanie poszerzenie jezdni oraz jej miejscowe wzmocnienie.

Roboty modernizacyjne zrealizowane zostaną od miejscowości Ziemiełowice do ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkiej nr 454 z drogą krajową nr 39 w zakresie:

 • likwidacji przełomów, miejscowego wzmocnienia konstrukcji drogowej,
 • poszerzenia jezdni do 6,50m
 • pełnej wymiany warstw bitumicznych na całej szerokości jezdni,
 • odtworzenie nawierzchni dwóch zatoki autobusowych,  
 • budowy poboczy utwardzonych o szer. 1,25m,
 • wykonania zjazdów indywidualnych i publicznych,  
 • odcinkowego odtworzenia i profilowanie rowów odwadniających,  
 • odtworzenia oznakowania poziomego i pionowego.

 

×

Wyszukaj w serwisie