• BIP
  • WCAG
  • XML
Nagłówek

Przebudowa skrzyżowania DW 426 ul. Kozielskiej z drogą powiatową ul. Dolińską w Strzelcach Opolskich

Polski Ład.jpeg

 

Nazwa zadania: Przebudowa skrzyżowania DW 426 ul. Kozielskiej z drogą powiatową ul. Dolińską w Strzelcach Opolskich

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Wartość dofinansowania: 4 044 978,00 PLN

Całkowita wartość zadania: 4 494 420,00 PLN

Opis zadania:  Zakres projektowanej inwestycji obejmuje przebudowę drogi wojewódzkiej nr 426 w rejonie układu komunikacyjnego ulic Kozielskiej i Dolińskiej w Strzelcach Opolskich.

 

Zostaną wykonane zjazdy, element spowalniający ruch – wyspa rozdzielająca na wjeździe do miasta, chodniki, ciąg pieszo-rowerowy, kostka integracyjna przy przejściach dla pieszych, zjazdy publiczne i indywidualne. przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją. Budowa kanalizacji deszczowej. Wykonanie oświetlenia ulicznego i dedykowanego przy przejściach dla pieszych, zabezpieczenie istniejącej sieci teletechnicznej.  Pas pomiędzy drogą a poboczem zostanie obsiany trawą, wycięte zostaną drzewa i krzewy kolidujące z inwestycją.

 

×

Wyszukaj w serwisie