• BIP
 • WCAG
 • XML
Nagłówek

Podpisanie umowy na rozbudowę DW 454 Kup - Ładza

 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Kup - Ładza - podpisanie umowy

 

Wartość inwestycji: 14,23 mln zł

Zadanie w ramach FEO na lata 2021-2027

 

Termin podpisania umowy: 21.06.2023 r.

Termin zakończenia realizacji inwestycji:  wrzesień 2025 r.

Wykonawca: PHU „LARIX” Sp. z o.o Lubliniec

 

 

Zakres inwestycji:

 • Opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnego pozwolenia lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
 • Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót.

W zakres rozbudowy drogi wchodzi:

 • rozbudowa drogi na odcinku o długości 1,3 km,
 • budowa drogi dla rowerów i pieszych o szerokości 3,0 m i długości 2 km,
 • poszerzenie jezdni do 7,0 m o parametrach drogi klasy G o maksymalnym nacisku 115 kN/oś,
 • wykonanie poboczy o szerokości 1,25 m,
 • budowa skrzyżowania typu rondo DW 454 z droga powiatową 1344 O, wraz z przejściami dla pieszych w ciągu drogi dla rowerów i pieszych oraz oświetleniem dedykowanym, płytami integracyjnymi i oświetleniem.
 • wykonanie nowego obiektu mostowego w ciągu DW nr 454 na rzece Brodek,
 • przebudowa i budowa zjazdów publicznych i zjazdów indywidualnych,
 • wykonanie rowów przydrożnych oraz zapewnienie odwodnienia terenów przyległych,
 • kanalizacja deszczowa w miejscach tego wymagających,
 • budowa elementów bezpieczeństwa ruchu,
 • budowa kanału technologicznego na całej długości realizowanej inwestycji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie