• BIP
  • WCAG
  • XML
Nagłówek

Wzmocnienie nawierzchni DW 429 Komprachcice - Ochodze

 

18.05.2023 została podpisana umowa na realizację kolejnej inwestycji drogowej.

Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 429

 na odcinku Komprachcice - Ochodze

 

Wartość inwestycji: 2,18 mln zł

Termin podpisania umowy: 18.05.2023 r.

Termin zakończenia robót:  sierpień 2023 r.

Wykonawca: Remost Spółka z o.o. Spółka kom. Olesno

 

Zakres planowanych prac:

 

  • Wykonanie  1,72 km nowej nawierzchni drogi wraz z jej poszerzeniem i wzmocnieniem konstrukcji drogi (wykonanie warstwy stabilizacji cementem).
  • Mechaniczna wycinka drzew wraz z karczowaniem i wywiezieniem karpiny.
  • Miejscowa regulacja wysokościowa zaniżonego chodnika oraz dostosowanie zjazdów indywidualnych.
  • Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (płyty integracyjne, słupki prowadzące)
  • Regulacja wysokościowa urządzeń instalacji wodno-kanalizacyjnej.
  • Odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego.

 

W 2022 roku zostało zrealizowane Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Ochodze. Kwota inwestycji – 720 tys. zł, powstało 1,5 km nowej nawierzchni.

 

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie